DPP

Svět s nulovým růstem; svět, kde všudypřítomná technologie vyřešila všechny aktuální problémy; nebo svět s nedostatečnou spoluprací. Toto jsou scénáře načrtnuté v nové zprávě „Logistika 2040“, kterou dnes zveřejnili odborníci na strategické předpovědi ze společnosti 4CF a FM Logistic. Zpráva podporuje diskuse o teoretických úvahách o budoucnosti logistiky a její roli v evropské ekonomice v nadcházejících dvou desetiletích.

Tyto tři scénáře byly založeny na analýze průmyslových poznatků, existujících referenčních zdrojích a hloubkových rozhovorech s odborníky FM Logistic, načež byly definovány 3 potenciální podmínky světa na základě interních odborných posudků specialistů 4CF:

  • Hi-tech svět, většina problémů roku 2020 byla vyřešena díky mimořádnému technologickému pokroku. Jedná se o vizi světa, která předpokládá úzké spojení mezi výrobou a logistikou. Služby dostupné poskytovatelům logistiky budou vysoce specializované.
  • Svět s „nulovým růstem“, ekonomika a společnost podřízené boji proti změně klimatu. Tento svět ukazuje roli, kterou budou mít aktivity v oblasti udržitelného rozvoje a sociálního kapitálu pro ekonomiku, včetně logistických operátorů. Díky dopravním systémům s nulovými emisemi bude logistika hrát rozhodující roli ve vývoji zelených měst a umožní společnostem dosáhnout klimatické neutrality.
  • Svět, kde úroveň mezinárodní spolupráce není dostatečná k úspěšnému rozvoji a řešení zásadních globálních problémů. Tento svět je vizí koncentrace logistiky v rukou nejsilnějších hráčů, jejichž výhodou bude získání příslušných environmentálních a provozních certifikátů a licencí. Do roku 2040 budou logistické společnosti fungovat na základě koncesí, díky nimž budou moci pouze ty největší subjekty nabídnout přístup ke všem distribučním kanálům a elektronickému obchodování.

 

Ve všech třech prezentovaných scénářích se logistický trh výrazně liší od toho, co víme nyní – časový rozdíl pouhých 20 let. Scénáře obsažené ve zprávě „Logistika 2040“ představují výhled do světa budoucnosti – v žádném případě se nejedná o pokus nabídnout všechny odpovědi. Místo toho by měli povzbuzovat čtenáře, aby kladli nové a dříve nepředstavitelné otázky.

 

„Logistika hraje roli prakticky ve všech tržních odvětvích, její rozvoj se může rovnat změnám v mnoha dalších oblastech, kde logistika zůstává podstatnou součástí obchodních operací a obchodního modelu. Byli bychom rádi, kdyby se zpráva „Logistika 2040“ stala výzvou pro všechny předchozí předpoklady, podnětem k přemýšlení o budoucnosti obchodu a logistiky a inspirací pro hledání inovativních budoucích řešení, “řekl Daniel Franke, výkonný ředitel společnosti FM Logistic CE .

 

Logistické scénáře uvedené ve zprávě „Logistika 2040“ by neměly být interpretovány jako předpovědi. Jsou to varianty budoucnosti – největší výzva pro logistické operátory a jejich klienty. Jsou to verze budoucího světa, které vyžadují obrovské investice, odvážné změny obchodních modelů, snahy o navázání nebo podporu strategických partnerství, zajištění nových kompetencí a neustálý rozvoj.

 

Report „Logistika 2040“ je k dispozici online na adrese: link