[quote]Nahuštěný program odborné obalové konference pořádané v rámci středoevropského obalového kongresu byl postaven na několika aktuálních tematických okruzích. Více než dvě stovky registrovaných účastníků dostali řadu cenných informací v oboru obalů pro potraviny.[/quote]

Úvodní přednáška patřila Doc. Ing. Rudolfu Ševčíkovi, Ph.D., Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha, ve které posluchače provedl současným stavem v oblasti aktivních a inteligentních obalů, tj. obalů, které záměrně uvolňují látky k ochraně balených potravin a obalů, či naopak látky pohlcují ze stejných důvodů. Zatím je pouze relativně malý počet takto laděných obalových prostředků trhem ve větší míře akceptován, ale budoucnost patří pravděpodobně obalům, jejichž prvky monitorují a informují spotřebitele o stavu kupovaných balených potravin.

Takto koncipované obaly přinášejí názorové jiskření se zastánci snadné recyklace či dokonce bezobalových modelů, jak ostatně ukázala živá diskuze během konference.

Ing. Jitka Sosnovcová, vedoucí Národní referenční laboratoře, Státní zdravotní ústav, představila ucelený přehled požadavků legislativy na úrovni evropsky harmonizované pro některé materiály, například plasty či na národních jako papír a lepenka či obecně platných, řekněme dřevo, bambus. Živá diskuze se odehrála okolo vrstvených materiálů: skládačkové lepenky s potahem plastové fólie z důvodu určení správného postupu pro testování a následného sestavení povinného prohlášení o shodě. Opět jiskření dané protichůdnými požadavky: na straně jedné v rámci cirkulární ekonomiky akcent na používání recyklovaných materiálů, na straně druhé absence evropského seznamu uznaných recyklátorů pro food contakt, což jenom dokládá komplikovanost naplnění této vize v praxi.

DI Dr. Johannes Bergmair, generální tajemník World Packaging Organistion (WPO)a expert na bezpečných obalů pro potraviny, který navíc v rámci aktivit WPO vede iniciativu Save Food, se vrátil k evergreenu zvaném Bisfenol A (BPA). Na výsledcích v rámci několikaletého výzkumu v OFI Vídeň dokládal spíše politickou než vědeckou averzi vůči BPA. Ten je v rámci často až hysterických kampaní proti této látce nahrazován často i aktivnějšími chemikáliemi. Jak zdůraznil v závěru svého vystoupení, nedá se v dohledné době čekat nějaké racionální rozzulení.

Ing. Radek Aulický, Ph.D. provedl posluchače jednak historií ochrany zemědělské produkce, klíčové surovinové základny potravinářského průmyslu, poukázal na roli zvířecích škůdců jako našich přímých konkurentů v pojídání potravin či jejich zamoření. Zastavil se u rizik v módní vlně potravin bez obalu (naštěstí i mediálním prostředkům navzdory stále na okraji celospolečenského významu). Vysvětlil mechanizmy průniku skladištních škůdců do obalů – pozor na technologickou kázeň při balení a kvalitu obalových materiálů. Diskuzi rozpoutala debata, zda stačí pro kvalitní svár vrstva laku, nutný laminát dobře svařitelnou vrstvou fólie, např. polyetylénovou (PE) při balení prašných polévkových směsí? Radek Aulický demonstroval výsledky výzkumu ukázkou škůdci poškozenou fólií. Závěrem se soustředil na klíčové téma: oprávněnost reklamace, respektive míru pravděpodobnosti určení průniku hmyzu do balených potravin. Pozor na neurčitost v logistickém řetězci: extrémně zvýšená teplota má za následek extrémní vývoj hmyzu…

Ing. Martin Hejl ze skupiny THIMM THE HIGHPACK GROUP se zaměřil na obalové vychytávky v potravinových e-shopech. S Janem Včalou předvedli novou generaci řešení pro přepravu obalů s ochrannými zámky (z vlnité lepenky) THIMM ParcelLock. Podobné řešení na bezpečnou přepravu dětských výživ, které garantuje neporušenost zásilky – SecureLock, bylo mezi oceněnými v soutěži OBAL ROKU 2018. Zámky zajišťují ochranu produktu, zabraňují neoprávněnému přístupu do přepravovaného zboží a hodí se zejména pro zásilky s potravinami nebo i s cenným, značkovým zbožím.

Další novinkou je zásilkový obal s kontrolovanou teplotou až tří teplotních zón dle přepravovaného zboží. Je určený pro společnou přepravu mražených, chlazených a nechlazených potravin a zdravotnických výrobků. Jedinečnost této inovace spočívá v modulárních vložkách s chladicími prvky od na bázi vody.

Siemens prostřednictvím svých zástupců Jakuba Vojance a Maartena van Rossuma představili svět internetu věcí (Internet of Things, IoT), jeho praktické dopady na snížení bezporuchovosti běhu výrobních a balicích linek. Současně také demonstrovali urychlení vývoje včetně testování softwaru v systému virtuálních dvojčat. To značí vytvoření balicího stroje pouze v počítači, který se zobrazuje na obrazovce, je osazen vyvíjeným softwarem a tak je umožněno i jeho rozpohybování dříve, než je ze „železa“ vyroben. Tím se ověří funkčnost navržených částí stroje i samotného řídícího programu. Pozitivní zpětná k tomuto vazba indikuje vytvoření sekce v příštím ročníku zaměřené na automatizaci balicích technologií.

Cornelia Fehlner, ředitelka veletrhu FachPack, mimochodem mluvicí velice dobře česky, využila svoji prezentační příležitost k potvrzení úspěšného tažení specializovaného obalového veletrhu FackPack jako přední evropské odborné výstavní akce. Veletrh, který se konal týden před konferencí, byl historicky největším, nárůst oproti předchozímu ročníku představuje přes sto vystavovatelů, v absolutních číslech se jedná o 1 650 firem, českým vystavovatelům, letos 47, patří 6. Příčka. A v první desítce a to dokonce na 4. Pozici je Česká republika v počtu návštěvníků, celkem řádově veletrh během 3 dnů navštívilo 40 tisíc odborných návštěvníků. Obalový institut Syba se silně podílel na koordinaci společné expozice evropských obalových institutů Pavilion of Asociations v hale 6. Je již nyní otevřená registrace pro příští ročník a tak včasní vystavovatelé mohou získat slevu při přihlášení do 15. prosince. V doprovodném programu PackBox Forum představila Syba české obalové novinky pro průmyslové balení, zejména automotive. Společně s ní své horké novinky představily společnosti Continental Automotive Czech Republic a Smurfit Kappa. Uvidíme příští rok v Norimberku i samostatně vystavující slovenské výrobce obalů?

Ing. Pavel Volek, Signals Network, účastníkům konference přiblížil principy, na kterých fungují virtuální

měny, například bitcoin. Systém využívání „blockchainu“ opřený o obecnou kontrolu bez dané autority společně s bezpečnou neprolomitelnou validací neměnností dat, je nástrojem, který se dobře uplatní ve finančních transakcích virtuálních měn. Výhody blockchainu se nyní v reálném světě testují v logistice: transparentní a důvěryhodné sledování zásilek; nefalšovaná elektronická identita produktu; zaznamenávání teploty, vlhkosti nebo vibrací při přepravě. A navíc eliminace papírových dokumentů.

Není špalek jako špalek, jak ve spé prezentaci přes

vědčovat posluchače Markus Kugler z nadnárodní společnosti Euroblock. Špalky ze štěpků nacházejí široké uplatnění jak u vratných palet v systémech EPAL či UIC, tak i u palet vyráběných na míru. Úzké toleranční pole rozptylu vlastností a absence tepelného ošetření proti dřevokaznému hmyzu jsou základními výhodami tohoto produktu. Současně nabízí moderní společnosti onu požadovanou míru udržitelnosti: jsou to produkty ve velké míře obsahující recyklovaný dřevěný materiál.

Pánové Petr Martinek a Roman Mecner, BRANOPAC /ANTALIS představili účastníkům několik příkladů vztažených na potraviny a jejich balení, od pečícího papíru, přes bonboniérový papír a protiskluzové proložky až po mačkaný papír Ranpak WrapPak FS jako tepelnou bariéru. Tyto produkty doplnily fixace Air Pack využívající vzduchové komory osazené ventily a také fixace z papíru se šestihrannými výseky WrepPak, které skvěle při přepravě fixují a tlumí.

HPE, německá asociace výrobců dřevěných palet a exportních obalů, je synonymem kvality. To ostatně stvrdil i nový ředitel, pan Marcus Kirschner. Ve své prezentaci představil novou směrnici HPE určenou pro palety na míru. Směrnice popisuje požadavky na konstrukci a konstrukční prvky palet vyráběných dle požadavků zákazníků. Nemusí se jednat pouze o palety na jedno použití, směrnice naopak stanoví i požadavky, při jejichž splnění je možné palety opakovaně používat, aniž by se jednalo o palety EPAL, EUR či CHEP. Druhým témate

m, kterým se Marcus Kirschner zabýval, byl nový program pro konstrukci exportních dřevěných beden Case Express. Software je zacílen na ověření konstrukce bedny z pohledu statiky. Pro distribuci mimo členy HPE se připravuje anglická verze. Vzhledem k akcentu na pravdivost a přesnost, bylo nutné otestovat tisíce dřevěných přířezů k vytvoření důvěryhodných algoritmů. V principu je užit Eurokód 5, model konečných prvků a kalkulace trojrozměrného objektu. Vývoj trvá déle, než se původně předpokládalo, beta verze bude k dispozici na jaře 2019. HPE by rádo představilo ostrou verzi na kongresu FEFPEB (Evropská federace výrobců dřevěných palet a obalů, jejíž členem je také Syba) na podzim, přesněji ve dnech 9.-11.10.2019 v Hamburku.

Do rodiny příspěvků a akcentem na udržitelnost lze jistě zařadit prezentaci Jozefa Oleára, OTK GROUP, ve které se zaměřil na symbiózu biodegradovatelného produktu s obalem analogických vlastností. Vlhčené ubrousky na bázi kompostovatelných vláken volají po biodegradovatelném obalu. Tím se redukuje počet typů sběrných systémů pro mix produktu a jeho obalu. Digitální potisk zaručuje variabilitu v e velké rozman

itosti a malých sériích, či individualizaci.

O světu bez odpadů a plýtvání a jeho fungování z pohledu obalového průmyslu 5.0. přišel poreferovat Michael Rada, který je zakladatelem projektu Mezinárodního Obchodního Centra Udržitelného Rozvoje a jednatelem jeho mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o. Tento vizionář vnímá jednorázový obal jako systémovou chybu a přežitek minulosti. Samozřejmě, že nejlepší obal by byl žádný obal, na důležitosti a významu dle něj ale získávají vratné a vícečetně použitelné obaly a trendem budoucnosti se  stává sdílená obalová ekonomika a sdílené obaly.

Michal jako jeden z prvních deefinoval průmysl 5.0 a představil svou mantru RECONGIZE-RECONSIDER-REALIZE-REDUCE-REUSE-RECYCLE. Parametry ideálního obalu v základních bodech spočívají v jeho vyrobení na místě použití; musí být mezioperační a rostoucí; 100% kompostovatelný a následně energeticky využitelný.

Závěr konference patřil Mgr. Martinu Volekovi, řediteli projektů výzkumné agentury Ipsos s pozicí č. 1 na českém trhu. Ve své prezentaci shrnul výsledky našich i mezinárodních výzkumů týkající se věkové rozvrstvenosti pracovníků ale zejména zákazníků. Jejich návyky, jejich způsob komunikace a žití na pomezí reálného a virtuálního světa. Znalost důležitá pro komunikaci akceptovatelnou příslušnou cílovou skupinou.