Veřejnou zakázku na vybudování digitální radiové sítě pro datovou a hlasovou komunikaci mezi vozidly městské hromadné dopravy a dispečinkem vypsal Dopravní podnik města Olomouce (DPMO). Odhadovaná cena této zakázky činí 27,8 milionu korun. Data poslouží k řízení provozu MHD i průběžnému informování cestujících například pomocí aplikací pro mobilní telefony. ČTK dnes informaci získala z databáze veřejných zakázek.

„Jde o náhradu stávající analogové radiové sítě vybudované v roce 2001, jejíž přenosová kapacita již nedostačuje současným požadavkům. Provozní data z vozidel MHD budou v definovaných intervalech přenášena, ukládána a využívána především dispečerským pracovištěm pro řízení provozu,“ stojí v podkladech pro veřejnou zakázku. Data o aktuální poloze vozidel MHD a informace o jejich případném zpoždění bude možné využívat v aplikacích určených cestujícím, jako jsou například systémy IDOS nebo Google Maps.

Digitální radiová síť také zajistí hlasovou komunikaci mezi řidiči vozidel MHD a dopravním dispečinkem DPMO. Program umožní vytvářet hovorové skupiny například pro řidiče tramvají či autobusů nebo podle linek MHD. Systém bude připraven i pro případné rozšíření o další účastníky z řad městských společností, jako je například městská policie nebo technické služby.

Dopravní podnik města Olomouce loni v tramvajích a autobusech přepravil 52,892 milionu cestujících, což bylo v meziročním srovnání o 9,1 milionu více. Počty přepravených cestujících ale ještě nedosáhly hodnot z let před pandemií. Na osmi tramvajových a 24 autobusových linkách olomoucké MHD jezdí 148 tramvají a autobusů. Stoprocentním akcionářem DPMO, který měl na konci loňského roku 450 zaměstnanců, je město Olomouc.

Zdroj: ČTK