Invoitix

V souvislosti s šířením nákazy afrického moru prasat si vás opět dovolujeme upozornit na následující informace, upřesněné o pokyny ze Státní veterinární správy (SVS).

V rámci opatření platí následující postupy při ohlašování nálezu uhynulého nebo sraženého volně žijícího prasete v uzavřených pásmech I a II. Katastrální území a ohrožené železniční tratě, které spadají do uzavřených pásem I a II jsou zvýrazněné na přiložených mapách, které jsou přílohou tohoto emailu. V obou uzavřených zónách platí nutnost dodržování mimořádných veterinárních opatření a zásad biologické bezpečnosti. Při střetnutí, nálezu podezřelého, uhynulého, usmrceného divokého prasete v obou pásmech se v žádném případě uhynulého zvířete nedotýkejte, ani s ním jinak manipulujte, udržujte bezpečnou vzdálenost cca 2 m.

Drážní vozidlo může být po střetu s prasetem divokým zdrojem nákazy a je nutné uhynulé zvíře nahlásit na nejbližším ohlašovacím pracovišti. Ohlašovací pracoviště zajistí předání informace na místně příslušné JPO HZS SŽ a pracoviště DŽIN. JPO HZS SŽ pak postupuje v součinnosti a na základě pokynů Krajské veterinární správy.

Postup ohlašování

  1. V případě, že drážní vozidlo přijde do kontaktu (srážce) s volně žijícím prasetem v uzavřeném pásmu II (v mapě vyznačeno ČERVENĚ), může být biologický materiál z tohoto prasete zdrojem nákazy a může tak docházet k rozšiřování afrického moru prasat. Z toho důvodu se nesmí materiál z prasete přenést do oblastí mimo stanovené pásmo. Vlakový doprovod ohlásí událost z místa, které je nejbližší a nejvhodnější pro zásah JPO HZS SŽ na nejbližší ohlašovací pracoviště. Ohlašovací pracoviště předá ihned informaci na JPO HZS SŽ a pracoviště DŽIN. Drážní vozidlo musí být po střetu JPO HZS SŽ zbaveno biologického materiálu a dezinfikováno.
  1. V případě sraženého kusu v uzavřeném pásmu I (v mapě vyznačeno MODŘE) platí oznamovací povinnost na nejbližším ohlašovacím pracovišti a to pak informuje SŽ JPO HZS a pracoviště DŽIN. Provedení dezinfekce drážního vozidla není nutností. Další postup bude dle pokynů JPO HZS SŽ.

Opět za SŽ prosíme o předání informací Vaším provozním zaměstnancům.

Podrobnosti jsou na tomto odkazu adresáře Odboru krizového řízení Správy železnic v Dokumentech na Komunikačním webu ŽESNAD.CZ.

Zdroj: ŽESNAD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP