V souvislosti s protestními akcemi některých skupin zemědělců chystanými na dnešní den 19. února 2024 DPP očekává zpožďování spojů povrchové veřejné dopravy. DPP proto cestujícím doporučuje, aby pokud potřebují v pondělí vyjíždět, primárně pro přepravu po Praze využívali metro a pro přesun počítali s dostatečnou časovou rezervou.

DPP na pondělí 19. února 2024 na maximální míru posílil dispečerské směny. Dispečeři DPP budou situaci v terénu nepřetržitě monitorovat a podle vývoje budou dopravu na místě řídit operativně. DPP na pondělí posílil také operativní technické složky (např. pohotovostní jeřáby apod.), které budou po celý den rozmístěny po Praze pro zkrácení dojezdových časů v případě vzniku mimořádných událostí nebo neprůjezdnosti některých tras.

DPP bude mít v pondělí od zahájení provozu připraveny na všech třech linkách metra záložní vlaky pro případné operativní posílení dopravy dle vývoje situace. V případě demonstrace na Malostranském náměstí a jeho neprůjezdnosti bude DPP připraven odklonit tramvajové linky č. 12, 15, 20, 22 a 23 přes Staroměstskou, autobusová linka č. 194 bude zkrácena dle situace. V případě zablokování prostoru před Úřadem Vlády ČR bude DPP připraven odklonit tramvajovou linku č. 15 přes Právnickou fakultu.

Všechny aktuální informace o dopravních opatřeních bude DPP průběžně zveřejňovat na dpp.cz na úvodní stránce v sekci Mimořádné události a na profilech na sociálních sítích.

Zdroj: DPP