[quote]Toyota Solutions Academy (TSA) zabodovala u odborníků na manipulaci i v Ostravě, kde 6. listopadu 2019 proběhlo v Kongres hotelu Clarion a v areálu Dolní oblast Vítkovice již druhé setkání v rámci této akademie specializovaných seminářů. TSA je založena na sdílení odborného poradenství a praktických zkušeností Toyoty s optimalizacích logistických procesů ve výrobě i ve skladech.[/quote]

Každá z Akademií se skládá z pěti různých odborných bloků založených na prezentacích a individuálních konzultacích se specialisty z jednotlivých oblastí: štíhlé logistiky, automatizace manipulace, bezúdržbových li-ionových technologií, bezpečnosti a nástroje pro konektivitu, telematiku a správu flotily I_Site.

Stovka hostů ze 60 firem vystavila Toyotě celkově výborné hodnocení. Ocenila zejména odbornou úroveň semináře i jeho jednotlivých produktových sekcí a orientaci na velmi konkrétní a praktické informace získané při realizacích u zákazníků v ČR. Účastníkům se líbí propojení pracovní agendy s poznáním zajímavých míst.

Jana Bobysudová, manažerka marketingu a projektu uvádí: „Toyota je na špici v implementaci ve všech těchto oblastech. Máme k dispozici fakta, mnoho úspěšných realizací i dlouholetou praxi – s li-ionovými bateriemi 6-7 let, správou flotily I_Site 11 let, nejstarší řešení s automatickým vozík na pásce překročilo 10 let, první automat řízený laserovou navigací jezdí úspěšně již 5 let. Umíme tedy poskytnout velmi konkrétní doporučení a popsat, jak probíhají iniciační procesy od plánování po uvedení do provozu. Účastníci tedy získají nejen obecný teoretický přehled o možnostech a způsobech, jak vylepšit a zefektivnit své manipulační procesy, ale hlavně odpovědi na jakékoli praktické otázky. Mohou se zúčastni jen jednoho vybraného nebo i více odborných bloků, podle svých priorit i časových možností.

Mohou se zúčastni jen jednoho vybraného nebo i více odborných bloků, podle svých priorit i časových možností. Mohou navzájem diskutovat a pokud již s novými technologiemi přišli do styku, sdílet je s ostatními. První Akademie proběhla úspěšně již v červnu v Plzni, třetí pokračování vytipujeme v horizontu měsíců v další důležité oblasti republiky. Vše potřebné zveřejníme včas na našich webových stránkách. Spokojenost hostů na obou setkáních je nejlepším doporučením a pozvánkou pro potenciální zájemce o tuto problematiku.“

Zdroj : TMH