[quote]Unijní ministři dopravy schválili posílení práv pasažérů železnic a právní úpravu usnadňující dobudování transevropské dopravní sítě (TEN-T). Neshodli se ovšem v otázce aktualizace pravidel Evropské unie pro výběr silničních poplatků.[/quote]

„Tato nová pravidla posílí práva všech cestujících, včetně těch s omezenou schopností pohybu a orientace,“ uvedla finská ministryně dopravy a komunikací Sanna Marinová. „Zajistí rovněž lepší informovanost v případě zpoždění a zrušení spoje. Zároveň budou železniční společnosti motivovat k tomu, aby poskytovaly více služeb a na lepší úrovni, což zvýší popularitu těchto dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí,“ dodala.

Součástí pravidel je i doložka o vyšší moci. „Železniční společnosti nebudou muset platit odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje za okolností, kterým nemohly zabránit, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky, velké přírodní katastrofy nebo osoby na trati. Tato výjimka se nebude vztahovat na stávky zaměstnanců železnic,“ uvádí tisková zpráva.

Nová pravidla podpoří používání takzvaných přímých přepravních dokladů, které se vztahují na následné železniční služby provozované jednou nebo několika společnostmi.

Pokud jde o transevropské dopravní sítě, unijní ministři se dohodli na urychlení postupů udělování povolení, aby členské státy mohly flexibilněji nakládat s postupy pro udělení povolení. Návrh směrnice bude zahrnovat projekty, které jsou součástí předem určených přeshraničních propojení a chybějících propojení hlavní sítě TEN-T.

Síť TEN-T má dvě vrstvy: globální síť, která zajišťuje propojení všech regionů EU, a hlavní síť, která se skládá z prvků globální sítě, které mají pro EU nejvyšší strategický význam. Hlavní síť by měla být dokončena do roku 2030 a globální síť do roku 2050.

 

Zdroj : ČTK