[quote]Již Evropská komise v celoevropské strategii pro alternativní paliva z roku 2013 konstatovala, že je třeba „vystoupit ze začarovaného kruhu, kdy infrastruktura pro alternativní
paliva není vybudována kvůli nedostatečnému množství vozidel a automobilky nevyrábějí vozidla, protože neexistuje dostatečně silná poptávka ze strany spotřebitelů. A v důsledku
toho spotřebitelé taková vozidla nekupují“.[/quote]

Z tohoto důvodu byla schválena směrnice, která jednotlivé státy Unie zavázala, aby vytvořily národní strategii rozvoje alternativních paliv. Ty měly obsahovat národní cíle počtu
dobíjecích a plnicích stanic pro CNG, LNG a vodík do roku 2020 a 2025, a dále soubor opatření k naplnění těchto cílů. Když v listopadu 2015 česká vláda za účelem splnění tohoto
požadavku přijala Národní akční plán čisté mobility, konstatovala zde, že jednou z hlavních bariér rozvoje jednotlivých alternativních paliv je nedostatečná, či spíše zcela chybějící síť
dobíjecích a plnicích stanic. Ministerstvu dopravy tak připadl nelehký úkol vytvořit s využitím prostředků Operačního programu Doprava dotační program, který by podpořil vybudování co
největšího počtu veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily a jednotlivých druhů plnicích stanic.

Podpora plnicích stanic

Po rok a půl letém vyjednávání s Evropskou komisí ve věci veřejné podpory se podařilo daný dotační program v listopadu 2017 spustit. Po více než roce jeho existence je možné říct, že
zájem o tyto dotace určitě je, a to nejen v oblasti dobíjecích stanic, kterou ministerstvo dopravy vnímá jako prioritu, ale i plnicích stanic na vodík a zkapalněný zemní plyn (LNG).
V prvních výzvách tak bylo z celkové sumy 1,2 miliardy korun určených na tento program vyčleněno téměř 370 milionů korun, které by měly podpořit vznik 125 rychlodobíjecích stanic,
132 běžných dobíjecích stanic, 4 CNG stanice, 13 LNG stanic a 4 vodíkové stanice.
Právě zájem o rozvoj vodíkové mobility nás mile potěšil. I když se tento segment čisté mobility bude rozvíjet pomaleji než elektromobilita, jde též o perspektivní záležitost. Svědčí
o tom například zájem organizátorů příští letní olympiády v Tokiu prezentovat zde vodíkovou mobilitu jako klíčový pohon v dopravě budoucnosti.
Jak rychle se bude čistá mobilita v Česku rozvíjet, záleží na řadě okolností. Hodně se to bude odvíjet i od ceny elektrických a vodíkových vozidel. Ministerstvo dopravy chce
rozhodně činit vše pro to, aby veřejná infrastruktura dobíjecích a plnicích stanic nebyla v budoucnosti překážkou dalšího rozvoje.

 

Zdroj : Anopress IT