Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

[quote]Společnost PORR AG zažila dobrý start do roku 2018. Jak výkonnost podniku, tak zakázkové krytí znovu dosáhly nejvyšších hodnot. Objem produkce ve výši kolem 1,0 mld. EUR výrazně narostl o 32,4 %. Zakázkové krytí bylo obdobně úspěšné a dosáhlo výše 6,7 mld. EUR. Přes negativní hrubý zisk před zdaněním (EBT), podmíněný sezónou, ve výši -13 mil. EUR dosáhl PORR zlepšení marže zisku před zdaněním ve srovnání s hodnotami z loňského roku.[/quote]

„Rok 2017 byl pro PORR rokem silného růstu a dosažení nových rozměrů. Start do roku 2018 proběhl s větrem v zádech a naplněným soupisem smluvně sjednaných zakázek. Nyní je naším cílem ‘společný . růst‘“, sdělil generální ředitel společnosti PORR Karl-Heinz Strauss.  „I nadále se musíme soustředit na konsolidaci a bezchybnost ve výrobě.“

Hospodářský výsledek, výkonnost a zakázkové krytí

Typické pro obor stavebnictví je, že v prvním čtvrtletí se hospodářské výsledky dostávají do minusových hodnot. V souladu s očekáváním dosáhl hrubý zisk před zdaněním (EBT) hodnoty -13,0 mil. EUR. Přesto jsme dosáhli lehkého zlepšení hodnoty marže EBT na -1,3 %. S ohledem na výkonnost navázal PORR na dynamický růst z roku 2017. EBITDA dosáhla výše 20,0 mil. EUR, čímž překročila loňskou hodnotu ve výši 15,1 mil. EUR, přičemž nárůst činil 32,7 %. Objem výroby ve výši 1 017 mil. značně vzrostl oproti srovnatelné hodnotě z loňského roku o 32,4 %. Našimi nejdůležitějšími trhy zůstávají i nadále Německo a Rakousko, jejichž podíl činí celých 68 % objemu naší výroby. Na nárůstu výkonnosti podniku se podílejí všechny naše obchodní jednotky. Tržby za stejné období se zvýšily o 36,8 % na částku 907,6 mil. EUR. Hospodářský výsledek za účetní období se vyšplhal na – 9,8 Mio. EUR, došlo k lehkému zlepšení ziskové marže netto.

Zakázkové krytí vzrostlo na 6 700 mil. eur a znovu dosáhlo nejlepších hodnot. Ve srovnání s loňským rokem to znamená nárůst ve výši 21,2 %. PORR se přitom koncentruje na selektivní akviziční politiku. Velký počet nových projektů velkého rozsahu, jako je výstavba komplexu urychlovače FAIR v Německu, zakázka na projekt a výstavbu 18 km dlouhého obchvatu města Nowe Miasto Lubawskie v Polsku, budovy Franklinturm ve Švýcarsku a další zakázky tvoří stabilní základ pro naši budoucnost.

Bilance a cash flow

Rozvahový úhrn se k 31. březnu 2018 snížil na částku kolem 2,8 mld. EUR. Zadluženost netto sezónně stoupla na EUR 345,2 mil. Převod hybridního kapitálu (123,5 mil. EUR) v prvním čtvrtletí loňského roku měl protikladný efekt. Podíl vlastního kapitálu zůstává stabilní, v nezměněné výši 20,8 %, jako na konci roku 2017. Cash flow z provozní činnosti ve výši -165,8 mil. EUR zaznamenalo v porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku značné zlepšení o 120,1 mil. EUR. Vynaložení peněžních prostředků na čistý pracovní kapitál bylo podstatně nižší. Rovněž cash flow z investiční činnosti se zlepšilo díky menším vynaloženým hotovým finančním prostředkům o 67,7 mil. EUR.

Prognóza 2018

Pozitivní prognóza pro evropské stavebnictví na rok 2018 platí beze změny. Za předpokladu stabilní hospodářské situace a na základě zakázkového krytí očekává představenstvo společnosti PORR v roce 2018 objem výroby ve výši přibližně 5 mld. EUR. Ve srovnání s rokem 2017 to odpovídá nárůstu kolem 5,5 %. Tato prognóza však podléhá značným výkyvům, typickým pro obor stavebnictví, způsobeným velkou dynamikou stavebního trhu.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP