[quote]Poslanci při závěrečném hlasování o vládní novele drážního zákona rozhodnou mimo jiné o tom, za jakých podmínek bude moci Správa železnic povolit konzervaci železniční trati. Novelu včera Sněmovna projednala ve druhém čtení, kdy poslanci mohli přednášet své pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor původně doporučil, aby trať bylo možné zakonzervovat, pokud po dva po sobě následující roky klesne počet jízd ročně pod 1500 u přepravy cestujících a pod 12 jízd ročně u přepravy nákladu. Vyvolalo to ale nesouhlas svazu obcí. Novější návrh poslance ANO Martina Kolovratníka proto snižuje limit počtu jízd na 300.[/quote]

Původní návrh vyvolal nesouhlas Svazu měst a obcí. Vyjádřil obavu z toho, že návrh povede k likvidaci lokálních tratí se slabším provozem. Ministerstvo dopravy s ním ale souhlasilo. Argumentovalo tím, že v případě zájmu bude možné zakonzervovanou trať opět obnovit. Smyslem návrhu je podle něj málo využívanou nebo nevyužívanou trať nerušit, ale dát možnost obnovení v jiných podmínkách, pokud vzroste zájem o dopravu.

Poslanec Pirátů Ondřej Polanský navrhl odložit účinnost uvedeného ustanovení až na červen 2026. Argumentoval propadem osobní dopravy loni i letos v důsledku pandemie, přičemž by oba tyto roky podle něj sloužily jako referenční období. Navrhuje také, aby provozovatel tratě i při její konzervaci musel udržovat trať sjízdnou, a nebude tedy smět demontovat železniční svršek.

Kolovratník předložil nový návrh, který už počítá s limitem 300 jízd ročně. Uvedl, že ho předkládá v návaznosti na výhrady zainteresovaných subjektů, především krajských samospráv, a že tento návrh přiléhavěji odráží potřeby sezonního provozu na potenciálně dotčených tratích. Drážní správní úřad si bude muset vedle závazného stanoviska ministerstva dopravy vyžádat rovněž závazné stanovisko kraje a obce, v jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází.

Projednávaná novela zavádí předpisy takzvaného technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. Tento balíček vyjednaný v letech 2013 až 2016 má za cíl v obecné rovině revitalizovat železniční sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými druhy dopravy.

Vláda do ní vložila ustanovení, která umožní zpřísnit dohled nad dodržováním pracovní doby a odpočinku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitoringu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

Kolovratník také předložil pozměňovací návrh, který upravuje pravidla pro přidělování kapacity osobním i nákladním dopravcům na přetížených tratích. Jde o takzvanou specializovanou infrastrukturu a problém s přetíženými koridory. Úřad bude moci přednostně přidělovat kapacitu dráhy na vybraných úsecích pro osobní nebo nákladní dopravu, ale za podmínky, že bude existovat vhodná náhradní trasa.

 

Zdroj : ČTK