United College Prague a.s. ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Vysokou školou hotelovou a ekonomickou s.r.o. a Vysokou školou logistiky o.p.s. pořádají 15. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2022– New Trends 2022“.

Termín konání je 10. až 11. listopadu 2022 na půdě The Grand Mark Prague v Hybernské ulici a na půdě Vysoké školy mezinárodních veřejných vztahů Praha o.p.s.. Nosné téma konference je BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST a KOMUNIKACE.

Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků z oborů Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika; Didaktika nejen ekonomických předmětů.

Jednání konference je dvoudenní, první den je zaměřen na jednání v plénu a půjde o prezentaci nejvýznamnějších akademických pracovníků a odborníků v daných oblastech a programech zakončené slavnostním večerem s rautem. Druhý den následuje jednání v sekcích.

Výstupy z konference budou publikovány ve vybraných vědeckých a odborných časopisech JOURNAL of Diplomatic and Social Studies, Czech Hospitality and Tourism Papers a Acta logistica Moravica. Sborník z konference bude pro požadovaném recenzním procesu předložen pro umístění do databáze SCOPUS a dalších databází. Vložné na konferenci je € 160 nebo 3 800 Kč.

Zdroj : VŠLG