Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, spustila nový portál pro odvětví dopravy, který na jednom místě a ve snadno čitelném formátu shromažďuje klíčové informace o uplatňování pravidel balíčku mobility 1 v celé EU. Tato iniciativa IRU umožní provozovatelům osobní a nákladní dopravy a dalším aktérům v odvětví sledovat nejnovější vývoj právních, praktických a provozních aspektů nových pravidel na úrovni EU i jednotlivých států. Většina sekcí portálu je veřejně přístupná, některé oblasti jsou vyhrazeny pro členy IRU.

Ředitelka IRU pro prosazování zájmů IRU při EU Raluca Marianová uvedla: „IRU a její členové v posledních letech neustále naléhali na orgány, aby objasnily a interpretovaly pravidla balíčku mobility č. 1 tak, aby je dopravní společnosti mohly pochopit a plně dodržovat. Tento nový portál sdružuje vše na jednom místě. Usnadní a urychlí vyhledávání klíčových informací a přiblíží zákony těm, kteří je musí uplatňovat. Budeme jej průběžně aktualizovat o nové informace a vysvětlení od orgánů EU a vnitrostátních orgánů, jak bude pokračovat naše práce na prosazování našich zájmů.“

Téměř před dvěma lety, v srpnu 2020, přijali zákonodárci EU po čtyřech letech intenzivních jednání nejkomplexnější balíček sociálních pravidel a pravidel pro přístup na trh v silniční dopravě, tzv. balíček mobility 1. Nová ustanovení začala platit postupně, přičemž zásadní změny platí od letošního roku.

Od přijetí balíčku měla IRU vedoucí hlas při diskusích s příslušnými zúčastněnými stranami a institucemi EU, shromažďovala obavy a žádosti o vysvětlení ze strany odvětví a podněcovala orgány EU k oficiálnímu výkladu nových pravidel.

Po dvou letech, kdy většina návrhů balíčku mobility č. 1 vstoupila v platnost, jsou oficiální vysvětlení pravidel, včetně konkrétních podmínek členských států pro vysílání řidičů, odměňování vyslaných řidičů a dalších relevantních informací, roztroušena na různých místech.

Tento nový portál s jednotným designem vše shromažďuje, obsahuje zdroje, aktuální informace, mapy a odkazy ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou: pravidla pro dobu řízení a odpočinku a tachografy; vysílání řidičů; přístup k povolání a přístup na trh silniční nákladní dopravy. K dispozici jsou také aktuální výše odměn pro vysílané řidiče nákladní dopravy.

Zdroj  :IRU