Invoitix

Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje stejnou odměnu na stejné pozici. Pomáhá zprostředkovat firmám cizince a pečlivě hlídá, aby firma platila medián na trhu. Cizincům firmy nabízí mzdu, kterou dostávají pracovníci na stejné pozici v daném kraji.

„Tento princip pečlivě hlídáme od začátku roku 2017. Od zahájení režimu Ukrajina jsme vyřídili pro firmy celkem přes 3 000 uchazečů o práci, za první tři měsíce letošního roku je to 960 cizinců,“ upozorňuje na kontrolu mezd Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz postupuje nekompromisně: Pokud firma odmítne navýšit mzdu na odpovídající úroveň, Svaz průmyslu a dopravy ČR ji do Režimu Ukrajina nezařadí a zaměstnance jí nezprostředkuje.

„Musíme si uvědomit, že drtivá většina společností nabízí odpovídající mzdy všem svým zaměstnancům. Mzdy jsou dané podle pracovní náplně na dané pozici, případně praxí či zkušenostmi zaměstnance, nikoliv národností. Podhodnocení pracovníků je spíše výjimkou a kazí pověst odpovědným zaměstnavatelům,“ doplňuje Veličková a přiznává, že ne všichni zprostředkovatelé zaměstnanců z ciziny volí takovýto přístup jako Svaz průmyslu.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP