Invoitix

Zimní období, a zejména Vánoční svátky a oslavy Nového roku, se neodmyslitelně pojí se zvýšeným náporem na e-shopy. Mezi objednávkami se tak často objevují požadavky také na nestandardní, křehké nebo dokonce nebezpečné zboží. Je proto nejvyšší čas se připravit a zajistit, aby i nestandardní zboží dorazilo k zákazníkům v pořádku a bezpečně.

 

V průměru každý 10. zákazník obdrží poškozenou zásilku

 

Podle údajů společnosti RAJA by měly e-shopy v předvánočním období počítat se zhruba 38% nárůstem objednávek oproti běžným měsícům. Vyřizování reklamací z důvodu poškození zásilky čas ani peníze neušetří. I v období předvánočního shonu je proto potřeba věnovat balení zboží dostatek času a balit ho pečlivě zejména s ohledem na jejich velikost, tvar či křehkost. Podíl poškozených zásilek se pohybuje kolem 9 %. Jinými slovy, každému 10. zákazníkovi dorazí poškozená zásilka!

Jak takovým případům předcházet a co je ideální použít pro co nejlepší fixaci a ochranu zboží?

 

Například kniha se jen tak nezničí, zde postačí zajistit, aby během přepravy nenavlhla. Naopak zboží, které má nestandardní formát, křehké nebo nebezpečné zboží vyžaduje daleko více pečlivosti.

 

Posíláme-li křehké předměty, nebo takové, co mají specifický formát, vždy je potřeba je obalit do fixačního papíru, nebo bublinkové fólie a následně v krabici ještě zajistit fixačním materiálem, aby se produkt nehýbal – zde skvěle poslouží vzduchové polštářky, ekologický flo-pak nebo mačkaný papír. Pokud chcete zboží zabalit i esteticky, vsadit můžete na hedvábný papír, nebo sizzlepak, které zboží zajistí a zároveň potěší i zákazníka, kterému tak můžete ulehčit i práci s balením dárku!  A v neposlední řadě je dobré upozornit přepravce jednoduše tak, že na krabici umístíte nápis „KŘEHKÉ“ nebo „SKLO“.

Přeprava a skladování nebezpečného zboží nemusí být „Mission impossible”! Důležitá je důslednost.

 

K oslavám Nového roku pro některé neodmyslitelně patří ohňostroje a zábavní pyrotechnika. To ale není jediné nebezpečné zboží, se kterým se můžete setkat. Kromě látek náchylných k explozi sem patří i celá řada dalších věcí, které vyžadují speciální označení a ochranu. Jedná se například i o běžné deodoranty, laky na vlasy nebo suchý led, který ozvláštní novoroční přípitek.

 

„E-shopy, které se rozhodnou přeprodávat takovéto zboží by měly být obezřetné již od počátku a je třeba vědět, jak takové zboží skladovat. Ideální je se vždy řídit instrukcemi od výrobce nebezpečného zboží. Skladovat zboží odděleně od takového, se kterým by mohlo dojít k nežádoucí reakci,” říká Gabriela Fabianová ze společnosti RAJA.  Navíc je potřeba mít sklad vždy vybavený tak, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek a případně pokud by k němu došlo, tak aby nebyl v těsné blízkosti otevřený oheň nebo zdroj, který by mohly způsobit zkrat. Každý produkt s rizikem nebezpečí by měl být řádně označen a uložen v nádobách, které jsou určeny pro krátkodobé skladování.

 

Kromě zajištění podmínek je potřeba myslet i na personál. „Podle posledních průzkumů až 17 % pracovníků v EU uvedlo, že byli, nebo neustále jsou, vystaveni vlivu nebezpečných chemických látek a výrobků a dalších 15% při své práci pravidelně inhaluje kouř nebo výpary,” upozorňuje Fabianová.

 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i balení

 

Pro přepravu nebezpečného zboží jsou určeny speciální krabice, které jsou vyrobeny z pětivrstvé lepenky a opatřeny PE sáčkem. Každá taková krabice by měla být certifikována pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek. Navíc je nesmírně důležité, aby přepravované zboží bylo vždy označeno speciálními etiketami, které značí symbol nebezpečí. Každý symbol potom odpovídá jedné z 9 tříd nebezpečných látek a má za úkol upozornit nejen na nebezpečných obsah zásilky, ale také jakým způsobem tato látka může poškodit zdraví osob, které s ní přijdou do kontaktu či jak může narušit životní prostředí.

 

Jako alternativu k výplňovému materiálu je vhodné použít Vermikulit. Sypký izolační granulát, který vstřebá nebezpečné tekutiny v případě, že by se vylily nebo by se poškodilo samotné zboží či obal. Je lehký, nehořlavý, odolný vůči plísním, biologicky i chemicky inertní.

 

INFOBOX

Nebezpečné látky se klasifikují do 9 tříd nebezpečí, které odpovídají mezinárodním ustanovením:

 

  • Třída 1: Výbušné látky a předměty – ohňostroje, airbagy či světlice.
  • Třída 2: Plyny – kempingový hořák, ale i obyčejné deodoranty, laky na vlasy nebo šlehačka ve spreji.
  • Třída 3: Hořlavé kapaliny: rozpouštědla, barvy, laky na nehty, odlakovače.
  • Třída 4: Hořlavé tuhé látky, samovolně vznětlivé látky, které při styku s vodou tvoří hořlavé plyny.
  • Třída 5: Látky podporující hoření (organické peroxidy): peroxid vodíku, lepidla s peroxidovou složkou.
  • Třída 6: Jedovaté (toxické) a infekční látky – pesticidy.
  • Třída 7: Radioaktivní látky – detektory kouře nebo vzorky z laboratoře.
  • Třída 8: Žíravé látky – bělidla, čističe odtoků.
  • Třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty – Magnety, lithiové baterie nebo suchý led.

 

Zdroj : RAJA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP