[quote]Příprava velkých dopravních staveb by se měla zkrátit ze současných až 13 let zhruba o třetinu. Zajistit by to měla novela tzv. liniového zákona, která by měla zjednodušit povolovací procesy, jež často brání včasnému zahájení staveb. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy, které návrh zákona brzy předloží vládě. Letos by se mělo otevřít 26 kilometrů nových dálnic, loni to byly čtyři.[/quote]

„Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. V praxi by to mohlo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Další zkrácení přípravy by novela měla zajistit zrychlením vyvlastňování pozemků. Úřady by nově měly mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s majiteli, po kterém bude následovat 30 denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění. „Současná úprava, která nestanovuje žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, aby rozhodoval bezodkladně. Naopak výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní motivaci vydávat rozhodnutí v přiměřených a realistických lhůtách,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Návrh dále zavádí jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko by mělo nahradit veškeré správní akty nutných k ochraně přírody, což může podle ministerstva oproti současnosti urychlit přípravu staveb až o rok. Lhůta pro vydání stanovisek by navíc měla být 30 dní, ve složitých případech dvojnásobná. Pokud se úřady nevysloví, uplatní se tzv. fikce souhlasu. Novela by také umožnila vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky. Novinky by měly nastat také v rámci územního plánování.

Návrh novely zákona navazuje na loňské úpravy zákona, které zavedly například tzv. mezitimní rozhodnutí. To umožňuje státu u vymezených projektů zahájit stavbu ještě před dokončením vyvlastňovacího procesu. Tento nástroj by se nyní měl rozšířit i vodní a energetické stavby.

V současnosti stát staví celkem 257 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Nových dálnic tzv. na zelené louce je z toho 138 kilometrů, zbytek tvoří modernizace D1 a silnice první třídy. Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou modernizace brněnské D1 a stavba jihočeské D3. V příštím roce to budou především dálnice D6 v úseku Nové Strašecí – Řevničov a D48 mezi Rybím a Rchalticemi.