Projekt 3D tisku kovů, který sdružuje tři vysoké školy a slévárenský a strojírenský holding MOTOR JIKOV GROUP, se vstupem do svého čtvrtého roku realizace blíží k závěru. Aktuální informace z posledního setkání týmu, které se konalo na začátku prosince v sídle MOTORU JIKOV Group a.s. v Českých Budějovicích, potvrdily předpoklady o vyšší trvanlivosti nově použitých materiálů pro výrobu forem pro tlakové lití hliníku.

„Testovali jsme odlehčená jádra a pracujeme i na variantě odlehčení šoupátka, které umožňuje účinnější chlazení forem. V případě jader došlo k testování v provozu MOTORU JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna, kde jsme na formě dosáhli 127 tisíc ran, což prokazuje nadstandardní životnost materiálu H13. Nyní se budeme zaměřovat na testování jader z materiálu DIEVAR s gyroidní strukturou, která napodobuje organický design. U šoupátka jsme dokázali snížit množství použitého materiálu až o 30 procent, avšak stabilita materiálu byla nedostatečná. Nakonec jsme využili šoupátka, kde jsme dosáhli snížení materiálu o 15 procent. Tyto inovace budou také testovány v provozu MOTORU JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna, a to v průběhu roku 2024,“ uvedl docent Ladislav Socha z Environmentálního výzkumného pracoviště Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Projekt, spolufinancovaný státní Technologickou agenturou a s rozpočtem 53,8 milionu korun, je zaměřen na vývoj moderních forem pro tlakové lití hliníkových slitin s využitím technologie aditivní výroby. Nové formy z nástrojové oceli H-13 a modifikace oceli DIEVAR mají umožnit rychlejší a efektivnější reakci na potřeby zákazníků v automobilovém průmyslu.

Výsledky testování aditivně vyrobených forem jsou prováděny přímo v divizi Tlaková slévárna a finální výsledky jsou očekávány do konce roku 2024. Projektový tým je složen ze tří vysokých škol představující Technickou univerzitu v Liberci, Západočeskou univerzitou v Plzni a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Jihočeská vysoká škola se zaměřuje na provozní experimenty, hodnocení kvality, numerické simulace a 3D měření.

„Spolupráce s vysokými školami se nám velmi osvědčila. Výsledky průmyslového výzkumu nám následně umožní inovace směřující k výraznému zlepšení kvality a stability výrobního procesu. Úspora materiálu při výrobě je důležitým aspektem, který znamená nejen snížení nákladů, ale samozřejmě v konečném důsledku vede k ekologičtější výrobě a snížení množství vypouštěných skleníkových plynů z výroby,“ zdůraznil generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

Na snímku účastníci projektu 3D tisku kovů při diskuzi v prostorách tlakové slévárny MOTORU JIKOV Slévárna a.s., kde probíhá testování vytištěných částí forem. Na snímku jsou zleva Martin Dvořák (MOTOR JIKOV Fostron a.s.), Karel Gryc (Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice, VŠTE), Miloslav Roh (MOTOR JIKOV Fostron a.s.), Ladislav Socha (VŠTE), Filip Véle, Michal Ackermann (oba Technická univerzita Liberec) a Ludmila Kučerková (Západočeská univerzita v Plzni).

Zdroj: VSTEBC

DPP