Již roku 2016 byl zahájen projekt podněcující rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v České republice. Testovací infrastrukturu leteckých motorů vybudovala Fakulta strojní ČVUT v letech 2016–2022 a nyní ji úspěšně provozuje. Tato vzdělávací a výzkumná infrastruktura umožňuje rozvoj pokročilé průmyslové výroby v oboru leteckých motorů v ČR a tvoří základ pro výchovu odborníků v tomto oboru.

Odborníkům z Fakulty strojní se v rámci ČVUT podařilo vybudovat zázemí pro výrobu turbovrtulových a turbínových motorů nové generace s výrazně nižší uhlíkovou stopou. Ze spolupráce ČVUT s GE Aviation vzniklo pět zkušeben, ve kterých probíhají testy motorů, digitální simulace a analýzy. Očekávání vlády tak bylo naplněno, což bylo konstatováno již před několika lety.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k plnému financování projektu z fondů Evropské unie, dofinancovala Česká republika tento projekt z vlastních zdrojů, v souladu s plánem řešení financování obsaženém v usnesení vlády z roku 2016. Návratná finanční výpomoc byla Fakultě strojní poskytnuta v roce 2016 za účelem předfinancování pro urychlení řešení projektu potřebného pro realizaci smlouvy mezi ČR a GE o zavedení výroby turbovrtulových motorů v ČR.

Po celou dobu financování projektu probíhala ze strany ministerstva průmyslu a obchodu průběžná kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektivity vynakládaných prostředků. Tyto prostředky byly spravovány jako dotační přímé dofinancování projektu.

Vzhledem k tomu, že projekt byl úspěšně dokončen v roce 2022 a napomáhá rozvoji konkurenceschopnosti ČR, vláda 21. 2. 2024 potvrdila, že prostředky vynaložené ministerstvem průmyslu a obchodu představují přímé dofinancování projektu ze strany ČR.

„Rozhodnutí Vlády ČR velice vítáme a oceňujeme, protože naplnilo dlouhodobý strategický záměr ČR o vybudování průmyslového odvětví výroby moderních leteckých motorů v ČR.  Naše republika tak může nabízet investorům možnosti v oblasti vývoje a testování pokročilých leteckých motorů, čímž se zařadila mezi velmi elitní skupinu několika zemí, které toho jsou schopny,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

ČVUT realizovalo v rámci tohoto záměru vybudování jedinečné výzkumné a vzdělávací infrastruktury, bez které by rozvoj tohoto průmyslového odvětví nebyl možný. Již nyní se rozvíjí s využitím vybudované infrastruktury spolupráce s několika firmami působícími v tomto oboru. Vybudovaná testovací infrastruktura slouží rovněž k vývoji ekologičtějších a udržitelnějších leteckých motorů a paliv a přispívá tak k budování udržitelné zelené ekonomiky.

ČVUT v Praze tak velkolepý projekt s GE Aviation ukončilo úspěšně a beze ztrát, a to díky původně přislíbenému vládnímu krytí – které však naplnila až současná vláda. Ke všem pozitivním faktorům, jež excelentní provedení projektu přineslo, je nutné připočíst také to, že se jedná o strategickou komponentu, která v této době posílí nejen Českou republiku.

ČVUT nikdy nemělo a nemá žádný závazek vůči českému státu ani jiným poskytovatelům. Stát naopak na samém počátku učinil závazek, že dofinancuje tento společensky důležitý projekt z vlastních zdrojů, a s tímto ujištěním se Fakulta strojní ČVUT rozhodla České republice pomoci.

(Příslušné usnesení vlády – č. 125 ze dne 21. 2. 2024 – ZDE )

Zdroj: ČVUT