Zdroj: Pixabay.com
DPP

Podle prvního odhadu Eurostatu z 1. prosince v roce 2016 všechny členské státy Evropské unie (EU) spolu vynaložily více než 300 miliard EUR na výzkum a vývoj. Intenzita výzkumu a vývoje, tj. výdaje na výzkum a vývoj jako % HDP, zůstaly v roce 2016 stabilní na 2,03 %. Před deseti lety (2006) byla intenzita výzkumu a vývoje 1,76 %.

Pokud jde o ostatní hlavní ekonomiky, intenzita výzkumu a vývoje v EU byla mnohem nižší než v Jižní Koreji (4,23 %   2015), v Japonsku (3,29 % 2015) a ve Spojených státech (2,79 %  2015) téměř stejná jako Čína (2,07 %  2015) a mnohem vyšší než v Rusku (1,10 %  2015) a Turecku (0,88 % 2015). Aby bylo možné podpořit konkurenceschopnost EU, zvýšení intenzity výzkumu a vývoje do roku 2020 na 3 % v EU je jedním z pěti hlavních cílů strategie Evropa 2020.

Sektor podnikání je nadále hlavním odvětvím, ve kterém byly vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj, což představuje 65 % celkového výzkumu a vývoje provedeného v roce 2016, následovaný vysokoškolským sektorem (23 %), vládním sektorem (112 %) a soukromým (1 %).
Výzkum a vývoj je hlavní hnací silou inovací a výdaje a intenzita výzkumu a vývoje jsou dva z klíčových ukazatelů používaných ke sledování zdrojů vědy a techniky celosvětově.

¨                                                         

Intenzita výzkumu a vývoje v EU

(Výdaje jako % HDP)

Intenzita R&D nad 3 % ve Švédsku a Rakousku

V roce 2016 byly nejvyšší intenzity výzkumu a vývoje ve Švédsku (3,25 %) a Rakousku (3,09 %). Následovaly Německo (2,94 %), Dánsko (2,87 %), Finsko (2,75 %). Belgie (2,49 %), Francie (2,22 % v roce 2015), Nizozemsko (2,03%) a Slovinsko (2,00%) zaznamenaly výdaje na výzkum a vývoj v rozmezí 2,0 až 2,5 % HDP. Na opačném konci stupnice zaznamenalo deset členských států intenzitu výzkumu a vývoje pod 1 %: Lotyšsko (0,44 %), Rumunsko (0,48 %), Kypr (0,50 %), Malta (0,61 %), Bulharsko (0,78 %), Slovensko (0,79 %), Chorvatsko (0,84 %), Polsko (0,97 %) a Řecko (0,99 %)

Za posledních deset let se intenzita výzkumu a vývoje zvýšila ve dvaceti dvou členských státech, přičemž nejvyšší růst byl v Rakousku (z 2,36 % v roce 2006 na 3,09 % v roce 2016; +0,73 %) a v Belgii (+ 0,68 %). Klesla v šesti členských státech; nejsilněji ve Finsku (z 3,34 % v roce 2006 na 2,75 % v roce 2016,
-0,59 %) a Lucembursku (-0,43 %).

 

Intenzita R&D v členských státech EU, 2016

(Výdaje na R&D jako % HDP)

* Data 2015 místo 2016

 

Nejvyšší podíl výdajů na V@V v podnikatelských sektorech ve Slovinsku, Maďarsku a Bulharsku

Hlavní sektor V@V v roce  2016 byl sektor podnikání ve všech členských státech kromě Kypru, Lotyšska a Litvy (kde dominoval sektor vzdělávání).

Nejvyšší podíly výdajů na V@V v podnikatelském sektoru mělo Slovinsko, (76 %), Maďarsko (74 %), Bulharsko (73 %), Irsko a Rakousko (71 %), Belgie a Švédsko (70 %) a Německo (68 %). Za posledních 10 let se podíl sektoru podnikání na V@V zvýšil ve 20 členských státech klesl v 8 státech,

…. Vládní sektor v Rumunsku a vzdělávací sektor v Litvě a Portugalsku

Podíl vládního sektoru v Rumunsku byl 33 %, v Lotyšsku 32 %, v Lucembursku 30 %. V sektoru vzdělávání to byla Litva a Portugalsko (45 %), Lotyšsko (44 %) a Kypr (42 %).

 

Výdaje na V@V 2006 a 2016

 

Intenzita V&V

(Výdaje na V@V jako % HDP)

Výdade na V@V

(v mil. euro)

2006 2016 2006 2016
EU 1.76 2.03 216 330 302 220
Belgie 1.81 2.49 5 927 10 518
Bulharsko 0.45 0.78 121 375
Česká republika 1.23 1.68 1 527 2 963
Dánsko 2.40 2.87 5 420 7 967
Německo 2.46 2.94 58 779 92 419
Estonsko 1.12 1.28 151 270
Irsko 1.20 1.18 2 217 3 243
Řecko 0.56 0.99 1 223 1 733
Španělsko 1.17 1.19 11 815 13 307
Francie* 2.05 2.22 37 904 48 643
Chorvatsko 0.74 0.84 298 388
Itálie 1.09 1.29 16 831 21 611
Kypr 0.38 0.50 62 91
Lotyšsko 0.65 0.44 112 110
Litva 0.79 0.74 191 286
Lucembursko 1.67 1.24 564 659
Maďarsko 0.98 1.21 900 1 372
Malta 0.58 0.61 31 61
Nizozemí 1.76 2.03 10 175 14 281
Rakousko 2.36 3.09 6 319 10 906
Polsko 0.55 0.97 1 513 4 112
Portugalsko 0.95 1.27 1 587 2 348
Rumunsko 0.45 0.48 444 818
Slovinsko 1.53 2.00 484 809
Slovensko 0.48 0.79 217 641
Finsko 3.34 2.75 5 761 5 926
Švédsko 3.50 3.25 11 722 15 141
Spojené království 1.59 1.69 34 037 40 451
Island 2.92 2.08 398 381
Norsko 1.46 2.04 4 008 6 838
Černá Hora* : 0.38 : 14
BJR Makedonie* : 0.44 : 40
Srbsko : 0.89 : 308
Turecko* 0.56 0.88 2 432 6 814
Čína* 1.37 2.07 30 002 203 202
Japonsko* 3.28 3.29 118 295 129 819
Rusko* 1.01 1.10 8 466 13 437
Jižní Korea* 2.83 4.23 22 815 52 493
USA* 2.55 2.79 281 402 453 261

:     Data nedostupná   Data 2015 místo 2016. 2016 data jsou předběžná za všechny země až na Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Finsko, Island a Srbsko

                 

                             Výdaje na výzkum a vývoj v členských státech EU podle sektorů

(% z celku)

 

Podnikání Vláda Vyšší vzdělání Soukromý neziskový
2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016
EU 63 65 13 11 22 23 1 1
Belgie 69 70 8 10 21 20 1 1
Bulharsko 25 73 64 21 10 5 1 0
Česká republika 59 61 22 18 19 20 0 0
Dánsko 67 66 7 2 26 32 1 0
Německo 70 68 14 14 16 18
Estonsko 44 51 13 11 41 36 2 2
Irsko 66 71 7 4 27 25
Řecko 30 42 21 25 48 33 1 1
Španělsko 56 54 17 18 28 27 0 0
Francie* 63 65 16 13 19 20 1 2
Chorvatsko 37 45 27 22 37 33 0
Itálie 49 58 17 13 30 26 4 3
Kypr 23 33 29 11 41 42 7 13
Lotyšsko 50 24 15 32 35 44 0
Litva 28 36 23 19 49 45
Lucembursko 86 51 12 30 2 19
Maďarsko 48 74 25 13 24 11
Malta 66 63 4 1 29 35 0
Nizozemí 54 57 12 12 34 32
Rakousko 70 71 5 5 24 24 0 0
Polsko 32 66 37 3 31 31 0 0
Portugalsko 46 48 11 5 32 45 10 2
Rumunsko 48 55 32 33 18 11 1 0
Slovinsko 60 76 25 13 15 11 0 0
Slovensko 43 50 33 21 24 28 0 0
Finsko 71 66 9 8 19 25 1 1
Švédsko 75 70 4 3 21 27 0 0
Spojené království 62 67 10 6 26 25 2 2

* Údaje 2015 místo 2016

– nepoužito

0 = méně než 0.5%

Podíly nelze s ohledem na zaokrouhlení sčítat do 100 %

Metody a definice

Výzkum a vývoj (zkratka R&D, česká V&V se vztahuje na tvořivou práci prováděnou k navýšení zásoby znalostí (včetně kultury a společnosti) a použití znalostí k novému uplatnění.

Údaje Eurostatu o nákladech na V@V jsou shrnovány podle Frascati Manualu (2002) zveřejněného OECD. Intenzita R&D je definována jako % celkových nákladů na HDP. Vykazuje se výzkum na území států bez ohledu na zdroje