Invoitix

Rekonstrukce stropu nad vestibulem stanice metra Florenc C, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil téměř přesně před dvěma lety, nyní vstupuje do nejsložitější fáze. Nejprve bude nutné vybourat stávající monolitickou betonovou desku pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova, následně na to vybudovat nosní stropní ocelovou konstrukci a nad ni vybetonovat novou desku. Bourací práce budou probíhat formou postupného odřezávání kvádrů, jejichž hmotnost bude v rozmezí 22 až 30 tun. Při jejich manipulaci je DPP nucen z bezpečnostních důvodů přerušit provoz metra na lince C, obdobně jako tento víkend od 9. do 10. března 2024, od zahájení do skončení provozu, a to v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice. Ve vyloučeném úseku DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC.

 

Monolitická betonová deska pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova je stejně stará jako nejstarší úsek metra v Praze, tj. letos jí bude 50 let. Má tloušťku 1,7 metru a je předepjatá ocelovými lany, která jsou už na hraně životnosti. Celý technologický postup demolice monolitické desky museli zhotovitelé rekonstrukce, společnosti Metrostav DIZ a Geosan Group uzpůsobit na základě skutečného stavu zjištěného po odkrytí hydroizolací a ochranných vrstev. Bourání desky bude proto probíhat fázově, formou odřezávání jednotlivých segmentů – kvádrů tak, aby zbylá část desky svým dílem nadále plnila své funkce.

 

„Jakýkoliv neopatrný zásah do konstrukce monolitické desky může narušit její stabilitu. Proto jsme pod ni vybudovali podpůrnou nosnou ocelovou konstrukci a řezy budeme provádět striktně podle projektu statika, který jsme pro tyto účely nechali zpracovat, a který vychází z diagnostiky desky,“ říká Vojtěch Lacina, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

 

„V letošním roce budou stavební práce probíhat na první polovině monolitické betonové desky, druhá polovina nás čeká v příštím roce. V první fázi zhotovitelé postupně rozřežou první polovinu desky na segmenty vážících až 30 tun. Podpůrná ocelová konstrukce pod monolitickou deskou není schopna přenést dynamické zatížení, proto bude z bezpečnostních důvodů demontáž jednotlivých segmentů probíhat v několika víkendových výlukách provozu metra na lince C. Po výkopových pracích se ve stanoveném rozsahu opraví hydroizolace po stranách vestibulu, následně proběhne instalace nové konstrukce, která bude tvořena ocelovým roštem se spřaženou železobetonovou deskou. S ohledem na dodržení požadavku požární odolnosti nosné konstrukce bude ocelová konstrukce ochráněná protipožárním obkladem. Poslední fází je instalace hydroizolace a ochranných vrstev, navrácení inženýrských sítí, které jsou nyní dočasně přeloženy na ocelových konstrukcích a na závěr úprava povrchů v uliční úrovni,“ přibližuje letošní průběh prací Daniel Veverka, projektový manažer DPP, který řídí projekt rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C.

 

Stavební práce navazující na bourání monolitické desky se bude DPP snažit provádět tak, aby minimalizoval počet víkendových výluk metra na lince C. „Budeme se také snažit zachovat obousměrný provoz povrchové dopravy v Křižíkově ulici, byť s lokálními omezeními, pokud to stavebně bude možné. Bude samozřejmě záležet na tom, jak budou probíhat bourací práce a zejména, jak moc se bude lišit skutečnost od technických výkresů původní stavby. Kromě výměny monolitické desky budeme letos pokračovat v rekonstrukci samotného vestibulu stanice. Pokud stavební práce půjdou podle harmonogramu, na konci letošního roku bychom jeho část opět zpřístupnili cestujícím,“ uzavírá Daniel Veverka.

 

Celá stropní deska nad vestibulem stanice Florenc C má rozlohu 5 450 m2 a zhotovitelé na ní dosud vyměnili 91, tj. bezmála 70 % z celkových 131 prefabrikovaných předpjatých nosníků. V této části stropní desky je už také opravena hydroizolace a ochranné vrstvy, i jsou položeny inženýrské sítě do své finální polohy. Stavební práce nicméně budou pokračovat ještě zhruba 2,5 roku. Předpoklad jejich dokončení je v průběhu posledního čtvrtletí roku 2026. Po dokončení stavby bude z pohledu cestujících kompletně zrekonstruovaný vestibul stanice Florenc C a vybudovány dva nové eskalátory směrem k autobusovému nádraží Florenc.

 

Dopravní opatření pro víkend 9. a 10. března 2024

Z důvodu rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C bude od soboty 9. března 2024 od zahájení provozu do neděle 10. března 2024 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice.

 

Náhradní doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice.

 

Zastávky linky XC směr Nádraží Holešovice:

 • P. Pavlova – nástupní: na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra
 • Muzeum: v Legerově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Sídliště Čimice
 • Hlavní nádraží: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Sídliště Čimice
 • Florenc: ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží
 • Vltavská: na sjezdové rampě z Hlávkova mostu
 • Nádraží Holešovice – výstupní: v obratišti autobusů ve výstupní zastávce

 

Zastávky linky XC směr I. P. Pavlova:

 • Nádraží Holešovice – nástupní – v obratišti autobusů v nástupní zastávce autobusové linky 156
 • Vltavská: na Bubenském nábřeží v zastávce autobusové linky číslo 156
 • Florenc: ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží
 • Hlavní nádraží: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Jižní Město
 • Muzeum: ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky číslo 905 směr Jižní Město
 • P. Pavlova – výstupní: na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra

 

Alternativou náhradní autobusové dopravy XC je tramvajová linka č. 36, která bude v denním provozu v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

 

Změny tras linek tramvají

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávky Pod Karlovem a Nuselské schody do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti).

 

Doporučení pro bezbariérové cestování

S ohledem na to, že k zastávce náhradní autobusové dopravy XC Florenc není bezbariérový přístup, DPP doporučuje využít spojení tramvajovou linkou č. 36 s bezbariérovým přestupem na metro C ve stanicích I. P. Pavlova a Kobylisy, případně další linky povrchové dopravy.

Zdroj: DPP

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP