Invoitix
Ředitelství silnic a dálnic dnes 27. února 2024 zahajuje stavbu dálnice D35 v úseku Křelov–Slavonín. Po dokončení stavby bude dokončen západní obchvat Olomouce, zároveň vznikne nepřerušený tah D35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou.

 

 

Zahajovaná stavba druhé etapy dálnice D35 Křelov–Slavonín navazuje na etapu první zprovozněnou v roce 2008. Během dvou následujících let dojde k odstranění provizorního napojení dálnice D35 na silnici I/35 u nákupního centra Globus, kde vznikají kolony.

„Zahajujeme výstavbu úseku, kterým ukončíme provizorium, trvající dlouhých 16 let. Po letech odkladů se dálnice D35 stává skutečnou prioritou, jak jsme slíbili v programovém prohlášení. Mezi Hradcem Králové a Olomoucí je společně s dnes zahájeným úsekem ve výstavbě 21 kilometrů a letos zahájíme dalších 25 kilometrů včetně tunelu Homole. Dálnice D35 tak přebere po dálnici D4 štafetu nejvíce rozestavěné dálnice v České republice,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

 

 

 

„Trasa dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem je velmi důležitý úsek, protože zprovozněním této druhé etapy dokončíme západní obchvat Olomouce, který bude schopný snášet vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Přes 18 tisíc aut denně se zatím podepisuje na vzniku kolon u okružní křižovatky poblíž Globusu – provizorní řešení během dvou let nahradíme moderní dálnicí v přímém směru. Původní silnici I/35 spolu s mimoúrovňovým křížením u Křelova přeřadíme do kategorie komunikací nižších tříd,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba „Křelov – Slavonín 2. etapa“ patří do mozaiky mezistátních i vnitrostátních tranzitních cest, více než tři kilometry dlouhá silnice usnadní bezpečné spojení Čech a Moravy či Slezska s vazbou na oblast Jeseníků.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 245,4 kilometrů nových staveb. Jedná se o 190,8 km dálnic a 54,6 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 124,9 km dálnic a silnic I. třídy.

 

 

D35 Křelov – Slavonín 2. etapa

  • délka: 3,2 km
  • kategorie: D 22,5/120
  • počet všech stavebních objektů: 94

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. a M – SILNICE a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 838 000 000 Kč bez DPH
Zahájení realizace: 2/2024
Zprovoznění za: 26 měsíců
Infoleták ke stavbě: Zde

Stavba je navržena ke spolufinancování s podporou CEF (2021-2027).

Zdroj: ŘSD

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP