[quote]Komise 5.10. sdělila, že podle nejnovějšího čtvrtletního přezkumu zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě pokračuje EU pevně v nastoupené cestě k vyšší zaměstnanosti a růstu.[/quote]

Zaměstnanost v EU dále vytrvale roste, a to téměř ve všech členských státech. V porovnání se stejným obdobím v roce 2016 zaměstnanost ve druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostla o 1,5 % v EU a o 1,6 % v eurozóně. V porovnání s loňským rokem přibylo letos v EU 3,5 milionu pracovních míst (2,4 milionu v eurozóně). To znamená, že je v EU nyní zaměstnáno 235.4 milionu lidí. Je to nejvyšší dosud zaznamenaná úroveň. Oproti třetímu čtvrtletí 2014 má v EU o 8 milionů více lidí zaměstnání (o 5,6 milionu více v eurozóně)

Nárůst zaměstnanosti v EU za poslední 4 roky znamená přínos hlavně pro mladší generaci. Ačkoli nezaměstnanost mladých lidí v EU je i nadále příliš vysoká, její míra se neustále snižovala, a to rychlejším tempem než celková nezaměstnanost. Ocitá se nyní na úrovni 16,9 %, což je níže než v roce 2008.

Marianne Thyssenová, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, k tomu prohlásila:

„Výsledky jsou povzbuzením. V Evropě má práci historicky nejvíce lidí a nezaměstnanost poklesla na nejnižší úroveň za posledních devět let. Ve srovnání s loňskem přibylo 2,2 milionu zaměstnanců se smlouvami na dobu neurčitou. Musíme v této cestě pokračovat a zlepšovat ekonomické a sociální podmínky pro všechny. Evropský pilíř sociálních práv nám dává základ pro dosažení dobře fungujících a spravedlivých pracovních trhů, které budou odpovídat požadavkům 21. století. Doufáme, že jej Parlament, Rada a Komise společně vyhlásí v rámci sociálního summitu v Göteborgu dne 17. listopadu “

Čtvrtletní přezkum dále potvrdil pokračující rozmach hospodářství EU ve všech členských státech – s 2,4% růstem v EU (a 2,3% růstem v eurozóně) za minulý rok. To se promítlo do zlepšení finanční situace domácností v EU, u nichž stoupají příjmy z práce, zatímco zvyšování sociálních dávek se zastavilo. Téměř všechny členské státy zaznamenaly v období mezi prvním čtvrtletím 2016 a prvním čtvrtletím 2017 růst příjmů domácností.

Další údaje o trhu práce tuto zlepšenou kondici hospodářství EU potvrzují:

  • Míra nezaměstnanosti v EU a v eurozóně od poloviny roku 2013 téměř ve všech členských státech dále stabilně klesá. V srpnu 2017 klesla na 7,6 % v EU a 9,1 % v eurozóně, což v obou případech znamená roční snížení o 0,9 procentního bodu. Míra zaznamenaná v srpnu 2017 byla nejnižší v EU od listopadu
  • Míra dlouhodobé nezaměstnanosti, která již tři roky klesá, se snížila o dalších 0,5 procentního bodu během jednoho roku předcházejícího prvnímu čtvrtletí Téměř ve všech členských státech dlouhodobá nezaměstnanost klesá. Ale podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti je stále vysoký, přibližně 45 %.
  • Počet zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou během jednoho roku předcházejícího prvnímu čtvrtletí 2017 vzrostl o 1,4 %. Odpovídá to nárůstu počtu zaměstnanců o 2,2 milionu, což je čtyřikrát více než nárůst počtu pracovních smluv na dobu určitou (500 000, 1,5% roční míra růstu).

Souvislosti

Čtvrtletní přezkum zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě nabízí přehled nejnovějšího vývoje v sociální oblasti a na trhu práce v EU. Sleduje krátkodobé změny v HDP a tendence v oblasti zaměstnanosti.

Dne 26. dubna 2017 představila Komise evropský pilíř sociálních práv, který zavádí dvacet klíčových zásad a práv s cílem podpořit spravedlivé a dobře fungující pracovní trhy a systémy sociálního zabezpečení. V rámci prosazování pilíře představila Komise legislativní návrh na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečovatelů a zahájila konzultace se sociálními partnery za účelem modernizace pravidel týkajících se pracovních smluv (druhá fáze) a přístupu k sociální ochraně pro všechny.

Předseda Juncker ve svém letošním projevu o stavu Unie potvrdil závazek Komise dále rozvíjet zmíněný pilíř, jelikož je to základní prostředek k prosazování evropských hodnot a vytváření silnější a spravedlivější EU.

„Pokud chceme v Evropě zamezit sociální roztříštěnosti a sociálnímu dumpingu, měly by se členské státy co nejdříve dohodnout na evropském pilíři sociálních práv, a to nejpozději na summitu v Göteborgu, který se bude konat v listopadu.“

Sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu se bude konat ve švédském Göteborgu dne 17. listopadu 2017. Více informací o tomto summitu naleznete zde.

DPP