Revizoři pražského dopravního podniku (DPP) uložili loni 255.115 pokut za jízdu načerno, což bylo meziročně o 16 procent více. Na pokutách pak vybrali 213,7 milionu korun, což je meziročně o téměř 41 procent více.

Většinu pokut lidé zaplatili do 30 dnů od jejich uložení. Vozy DPP loni najezdily zhruba 181,2 milionu kilometrů a přepravily téměř 892 milionů cestujících, což je v obou případech meziročně více. DPP k 31. prosinci 2022 zaměstnával 10.987 lidí. Vyplývá to z výroční zprávy podniku, kterou má ČTK k dispozici. DPP je největší městskou firmou, která má na starosti MHD.

„Díky vyšší efektivitě práce jsme vybrali o 52 procent více přirážek na místě kontroly než v roce 2021, a odbourali tak u značného množství pohledávek nutnost je dále vymáhat soudní cestou. I s přispěním této skutečnosti nám cestující zaplatí 76 procent přirážek do 30 dnů od jejich uložení,“ píše se v dokumentu.

Počet kontrol revizory se meziročně zvýšil o 15.000 a dosáhl více než čtvrt milionu. Naopak se nížil počet pohledávek vymáhaných v exekuci, neboť DPP se připojil k takzvanému milostivému létu, které umožnilo lidem s exekucí zbavit se dluhů u veřejných institucí. Pokud splatili původní dlužnou částku a poplatek 908 korun exekutorovi, tak penále, úroky a další platby jim byly odpuštěny a exekuční řízení se zastavilo. V Praze se většina zastavených exekucí týkala právě pokut za jízdu načerno.

Vozy DPP najezdily na městských a příměstských linkách zařazených do systému pražské integrované dopravy téměř 181,19 milionu takzvaných vozových kilometrů. Oproti roku 2021 to bylo o 5,49 procenta víc. Z celkového počtu 891,7 milionu cestujících jich nejvíc jelo metrem, 338,14 milionu. Zhruba o dvě desítky milionů lidí méně pak využilo tramvaje a lanovku na Petřín a autobusy DPP se svezlo přes 231,67 milionu cestujících. Zbylí jeli trolejbusem či příměstskými autobusy.

Z téměř 11.000 zaměstnanců DPP bylo na konci loňského roku 9371 mužů a 1616 žen. Nejvíce je řidičů, kterých je 39,07 procenta z celkového počtu zaměstnanců. V dělnických profesích pracuje 32,26 procenta z nich. Převažují pak zaměstnanci střední generace se středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. Průměrná mzda dosáhla 50.164 korun.

Ke konci loňského roku podnik evidoval v provozu 730 vozů metra, 769 tramvají a 1192 autobusů. DPP vlastní také historická vozidla, která jsou umístěna v muzeu MHD ve střešovické vozovně.

DPP