Invoitix

Výzkum a vývoj nových technologií v oblasti uspořádání letového provozu v Evropě, to je předmět programu SESAR 3 (Single European Sky ATM Research). V souladu se směřováním Evropské komise v této oblasti jsou cíle projektu SESAR 3 zaměřeny na digitalizaci evropského nebe, posílení ochrany životního prostředí a podporu chytré mobility. Řízení letového provozu ČR bylo již od roku 2016 řádným členem předchozí podoby tohoto společenství s názvem SESAR Joint Undertaking (SJU) a od začátku se aktivně podílelo na vybraných projektech tohoto unikátního programu.

S ohledem na další vývoj a potřebu pokračování programu SESAR 2020 i po roce 2024 tak došlo na úrovni EU k rozhodnutí o pokračování tohoto programu, který nově ponese název SESAR 3. Nyní tak bude i samotný program SESAR řízen společným podnikem s označením SESAR 3 Joint Undertaking (S3JU), který dostal pověření vést tento program po dobu příštích deset let.

Kromě dvou klíčových zakládajících členů, tedy Evropské komise a organizace EUROCONTROL, je dalších více než padesát subjektů zakládajícími členy S3JU a to včetně Řízení letového provozu ČR. Celkový rozpočet programu představuje 1,6 miliardy EUR do roku 2030.

Řízení letového provozu ČR se bude aktivně podílet na vybraných projektech programu SESAR a to zejména v oblasti využití umělé inteligence a aplikace konceptu „Smart Sky“ pro bezpečnou integraci dronů v rámci řízení letového provozu. Na rozdíl od předchozího členství ŘLP ČR v SJU, které bylo založeno na členství společného konsorcia B4 vedeného polskou organizací letového provozu PANSA, je nyní podnik samostatným členem SESAR 3 Joint Undertaking.

„SESAR 3 chápu jako aktivní podporu našim zákazníkům a to prostřednictvím dalšího zvýšení kvality a bezpečnosti služeb řízení letového provozu při současném posílení prvků ochrany životního prostředí v rámci civilní letecké dopravy,“ komentoval vstup podniku do S3JU generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas.
Práce v rámci SESAR 3 Joint Undertaking již započaly a další postup byl stvrzen prvním oficiálním jednáním Řídící rady S3JU, které se konalo dne 14. prosince 2021.
Zdroj : MD
Reklama v článku VLASTNÍ
DPP