[quote]Podle údajů Eurostatu ze 17 srpna činila roční inflace v eurozóně v červenci 2017 1,3 %, ve srovnání s červnem 2017 byla stabilní. V červenci 2016 činila sazba 0,2 %. Roční inflace Evropské unie činila v červenci 2017 1,5 % a v porovnání s červnem 2017 byla rovněž stabilní. O rok dříve byla tato míra 0,2 %.[/quote]

Nejnižší roční sazby zaznamenaly Irsko (-0,2 %), Kypr (-0,1 %), Bulharsko a Finsko (po 0,6 %). Nejvyšší roční míry zaznamenaly Litva (4,1 %), Estonsko (3,9 %), Lotyšsko a Spojené království (po 2,6 %). Ve srovnání s červnem 2017 se roční inflace snížila ve čtyřech členských státech, zůstala v osmi letech stabilní a v šestnácti se zvýšila.

Největší vliv na růst inflace v eurozóně přinesly ubytovací služby (+0,10 %), dovolené (+ 0,06 %) a letecká doprava (+0,05 %), zatímco telekomunikace (-0,11 %), zelenina (-0,05 %) a ovoce (-0,04 %) měly největší dopad na pokles.
                              Roční míra inflace (%) v červenci 2017 ve vzestupném pořadí

 

Metody a definice

Roční míra měří změnu harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICP) mezi měsícem a stejným měsícem předchozího roku a měsíční sazba porovnává indexy mezi posledními dvěma měsíci.
Dopad je měřítkem ukazujícím změnu inflace v důsledku zařazení podindexu. Dopad zohledňuje jak váhu, tak i to, zda inflace pro tento podindex je vyšší nebo nižší než míra inflace všech položek.

DPP