Některé železniční tratě v Sasku začaly po sjednocení Německa rezivět. Na 60 tratích o délce 510,1 km byl od roku 1994 zastaven provoz, protože už nebyl dostatek cestujících. V celém Německu jde o 500 tratí s délkou 5147,6 km. Především v nových spolkových zemích lidé usedli do automobilů, jakoby chtěli dohnat dlouholetý deficit individuálního motorismu. Nákladní přeprava se přesunula na silnice. A nyní by tyto tratě mohly zažít renesanci.

Některé železniční tratě v Sasku začaly po sjednocení Německa rezivět. Na 60 tratích o délce 510,1 km byl od roku 1994 zastaven provoz.

Sasko chce znovuoživit nepoužívané železniční tratě a proto si nechalo vypracovat expertní posudek. „Vždy je třeba vzít v úvahu, že uzavřené tratě v Sasku nebyly uzavřeny vládou. Spíše objednatelé dopravy neobjednaly vlaky, protože nebyla dostatečná poptávka ze strany potenciálních uživatelů železnice“, uvedl 10. září saský ministr dopravy Martin Dulig (SPD). Posudek posloužil vládě k posouzení, zda dochází ke změně v chování lidí v oblasti mobility. Podle ministra dopravy Duliga už existují první závěry. Mezi ministerstvem dopravy a Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH byla v létě 2021 uzavřena plánovací smlouva na reaktivaci tratě z Döbelnu do Míšně, která se v současné době upravuje.

Odborníci vidí potenciál také v případě tratí z Marienbergu do Pockau-Lengefeld a z Beucha přes Brandis do Trebsenu. „Analýzy ukazují dostatečný potenciál cestujících, mírné investiční náklady a dotační požadavky na obě tratě,“ uvedli v posudku. V případě Marienbergu by investiční náklady činily 15 milionů eur, u tratě Beucha pak 32 milionů eur. Reaktivace tratě z Beucha by však i přes poměrně dobré a srovnatelné parametry měla být prozatím odložena.

Ministerstvo dopravy oznámilo, že začaly plány na elektrifikaci tratě Kamenz – Hosena. Vypracovává se předběžná studie na reaktivaci tratě „Muldentalbahn“ mezi Großbothen, Rochlitz a Narsdorf. Naopak u tratí mezi Löbau a Ebersbach a také mezi Niedercunnersdorfem a Oberoderwitz („Herrnhuter Bahn“) nezjistili hodnotitelé ekonomický potenciál.

„Lidé chtějí cestovat vlakem. Nejen proto, že je to dobré pro životní prostředí, ale stále více proto, že to prostě šetří peníze,“ řekl šéf SPD Hennig Homann, který je v zemském poslaneckém klubu své strany zodpovědný za dopravní politiku. S jízdenkou Germany Ticket je mobilita autobusem a vlakem levnější a jednodušší než kdykoli předtím. „Nyní chceme nabídku postupně rozšiřovat a začít znovu využívat staré tratě tam, kde to dává i ekonomický smysl.“

Jörg Markert, odborník na cestovní ruch za poslanecký klub CDU v zemském parlamentu, byl potěšen zejména možným oživením spojení z Marienbergu do Pockau-Lengefeld. „Je to pozitivní signál zejména pro region kolem Marienbergu, který také hodně spoléhá na turistický ruch. Řada rekreantů preferuje cestu do města a z města vlakem. A pro jednodenní výletníky z oblasti Chemnitz by mohla být v dohledné době k dispozici opět i železnice, která představuje skutečnou alternativu v zájmu udržitelné mobility . Z toho by pak mohly těžit celé Krušné hory.“

Zdroj: ŽESNAD