Náklady na přepravu zásilek amerického zkapalněného zemního plynu do energeticky vyhladovělé Evropy se dostaly do záporných hodnot, což je dramatický obrat, který ilustruje rostoucí nadbytek lodí v Atlantiku přepravujících americké palivo. Podle společnosti Spark Commodities, která sleduje ceny za přepravu LNG, klesly v úterý sazby za spotovou přepravu v Atlantiku na -750 USD za den z 273 000 USD na začátku prosince.

To je poprvé, co se záznam v údajích Sparku od roku 2019 dostal do záporných hodnot, a znamená to, že vlastníci platí nájemcům za používání svých lodí, alespoň teoreticky.

Dodávky LNG do Evropy dosáhly rekordní výše minulý měsíc, kdy obchodníci přesměrovali zásilky z Asie na kontinent, aby využili atraktivních spotových cen. Obrovský posun v obchodních tocích způsobil, že v Atlantickém prostoru je nyní příliš mnoho plavidel „lovících“ LNG.

„Pokud vaše plavidla plují spíše do Evropy než do Asie, cesta je mnohem rychlejší, takže se lodě dostanou zpět dříve a jsou pak připraveny vyrazit znovu. To vytváří větší dostupnost v systému“, řekl Tim Mendelssohn, výkonný ředitel společnosti Spark Commodities. „Prostě není dostatek požadavků na charter, aby se tyto lodě plně využívaly. Záporná sazba zdůrazňuje, jak současné platby za pronájem plavidla pro oblast Atlantského oceánu nepokrývají ani náklady na palivo spojené s cestou plavidla zpět do nákladového přístavu“.

Nárůst zásilek do Evropy způsobil, že v Asii je naopak k dispozici méně plavidel, přičemž sazby za přepravu v Tichomoří v úterý podle Spark Commodities činily 16 250 USD za den.

Zdroj : SSL ČR