V posledním desetiletí se dopravní terminály aktivně vyvíjely, zejména jako součást distribučních sítí. V první polovině roku 2022 dosáhne skladová kapacita v Polsku 25 milionů m², oproti 2,14 milionu m² v roce 2012. Ale boom elektronického obchodování způsobený pandemií změnil způsob distribuce a zpracování zboží.

Provoz ve specializovaných skladech byl reorganizován, aby umožnil efektivnější přípravu a balení. Před deseti lety většina logistických operací souvisela s doručováním zboží do prodejen nebo jiných distribučních míst a pokrývala pouze B2B trh. S nedávným vzestupem elektronického obchodování se změnily struktury tradičních obchodních a dodavatelských řetězců. Poskytovatelé logistiky začali zpracovávat značné objemy malých zakázek B2C.

Uspořádání skladů, procesy a technologie a trhy práce se postupně vyvíjely. Některé sklady se staly megadistribučními centry zpracovávajícími tisíce balíků denně. „Nové technologie rychle změnily způsob fungování skladů. Klíčové inovace se týkají především robotizace a automatizace procesů. Pick-by-voice systémy, světelné a LED systémy pick-by-light, pick-by-vision systémy využívající rozšířenou realitu. Všechny tyto technologie zlepšily efektivitu přípravy. Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) zkrátila provozní dobu skladu a eliminovala většinu chyb. Drony zásadně změnily způsob doručování balíků v internetovém obchodování a byly integrovány IT systémy poskytovatelů logistiky a zákazníků“, sdílí Robert Szymanczak, AsstrA Warehouse Manager v Błonie.

Nové technologie znamenají také nové výzvy. Aby poskytovatelé služeb elektronického obchodu splnili rostoucí očekávání logistických zákazníků a koncových spotřebitelů, musí rychle reagovat na vzniklé chyby. Řízení zásob je základní funkcí Warehouse Management System (WMS). V případě elektronického obchodování by však informace o produktech a aktualizace stavu objednávky měly být dostupné v reálném čase s s naprostou přesností. Pro zajištění spolehlivých a flexibilních skladovacích procesů by sklady měly mít vhodně uspořádaný prostor, tj. s vysokými skladovacími plochami a mezipatry pro zvýšení kapacity a typů podporovaných skladových jednotek (SKU). „Skladové služby moderního e-obchodu jsou doplněny o využití SMS zpráv, emailu nebo mobilních aplikací.

Měli bychom pamatovat i na logistiku vracení zboží. Kromě pečlivého sledování objednávek by měla být samostatná oblast v zóně pro příjem zboží Průběžná analýza pomáhá identifikovat a nakonec minimalizovat příčiny vracení zboží,“ zdůrazňuje Robert Szymanczak. Sklad AsstrA v Błonie v Polsku poskytuje širokou škálu základních služeb, jako je skladování, cross-docking a vychystávání pro kusové zboží, a také doplňkové služby, jako je označování, balení a společné balení. Úložný prostor je plně vybaven tak, aby vyhovoval potřebám zákazníků působících v dnešním odvětví elektronického obchodování.

Zdroj : AsstrA