Invoitix

[quote]Žijeme v době ekonomického růstu, máme se dobře a s tím sílí poptávka po zboží všeho druhu a jeho spotřeba. Také jsme čím dál více pohodlní a máme méně času, proto často upřednostňujeme možnost řešit věci v teple a klidu domova. To nahrává všem druhům internetových obchodů, které tak mají potřebu si dělat čím dál tím větší zásoby, aby poptávku uspokojily. A právě eshopy jsou tak jedním ze zásadních důvodů, proč se na okrajích větších i menších měst rozšiřuje velké množství skladů a logistických center.[/quote]

Do skladových prostor v Česku investují stále více tuzemské i zahraniční firmy, pro které je centrum Evropy výhodnou polohou pro uchovávání zásob. Česká republika se tak stává jednou ze zemí, kde sklady zabírají velmi vysoké procento celkové plochy.

Trend rozpínání skladových ploch na okrajích měst s sebou samozřejmě nese výhody i nevýhody pro všechny zúčastněné strany. Budování nových skladů bývá často kontroverzním tématem mezi obyvateli obcí a měst. Může totiž přinášet spoustu nepříjemností v podobě vysoké koncentrace nákladních aut, tím způsobeného nadměrného hluku a také zvýšené riziko dopravních nehod. Navíc ne vždy je jisté, zda budou sklady i do budoucna využívané a nestaví se jen z důvodu aktuální potřeby, nezůstanou ležet ladem a nebudou jen zbytečně zabírat místo, které by šlo využít jinak. Kritiku sklady a logistická centra sklízejí často právě za to, že zabírají půdu, která by jinak mohla být využita k zemědělským účelům.

Na druhou stranu mohou sklady přinášet obcím i pozitiva. Tím zásadním je vytváření velkého množství pracovních míst pro obyvatele, velký sklad může zajistit i stovky pracovních míst. Nezanedbatelným přínosem je také výběr daní z nemovitosti.

Okraje měst jsou pro sklady praktičtější

Firmám se stavba skladů na okrajích obcí a měst vyplácí z mnoha pochopitelných důvodů. Pro začátek jsou to výrazně levnější pozemky a obecně jejich lepší dostupnost. Půda je zde zpravidla k průmyslovým účelům určena. Dále je důvodem lepší dopravní obslužnost. Denně zajíždět dodávkami či nákladními vozy do centrálních částí měst je přinejmenším nepohodlné a neefektivní. Každá stavba skladu je od začátku velmi náročnou záležitostí a někdy se stává, že k samotné stavbě dojde až po několika letech papírování. Proto se i velké firmy spíše přiklánějí k pronájmu.

Trendy ve skladovém hospodářství

Na skladovém hospodářství, stejně jako všude, se také projevuje technologický pokrok. Díky moderním zařízením se zrychluje naskladňování i vyskladňování a zjednodušuje se celkový přehled o zboží. Nově se například testuje a postupně uvádí do provozu využití dronů při inventurách. Drony jsou výhodné k využití zejména ve vysokých patrech skladových regálů, kde se člověk hůře dostane. V budoucnu se také uvažuje využití dronů přímo k doručování zásilek.

Vzhledem k tomu, že plochy v Česku nejsou nekonečné, jsou současným trendem vertikální sklady, které jsou oproti klasickým rozlehlým budovám stavěny spíše od výšky. Rovněž se i zde prosazuje sdílená ekonomika. Firmy, často i ty konkurenční, využívají skladové prostory a v mnoha případech také dopravu společně.

 

DER KURIER se specializuje kurýrní dopravu do Německa, nabízí zde službu Do Německa bez hranic, která byla uvedena na začátku roku 2018. Určena je pro B2B trh a slibuje doručení zásilky v rámci Německa nejpozději do poledne druhého dne, a to za podmínek vnitrostátní přepravy po Německu. Více na DER KURIER.

Zdroj: DER KURIER

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP