Invoitix

[quote]Na ŠKODA AUTO Vysoké škole proběhlo v pátek 23. března zahájení prvního ročníku MBA programu Global Management in Automotive Industry. Jedná se o program celoživotního vzdělávání, který je specificky zaměřen na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Byl vyvinut ve spolupráci s globálními hráči automobilového průmyslu, jako je AutoSAP nebo Česko-německá obchodní a průmyslová komora.[/quote]

Zahájení proběhlo v prostorách Vzdělávacího centra Na Karmeli a úvodního slova se ujal rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., který pogratuloval studentům k jejich rozhodnutí prohloubit dosavadní profesní znalosti.

„MBA program ŠKODA AUTO Vysoké školy je v rámci České republiky unikátní nejen svým zaměřením, ale také mezinárodním rozměrem, kterého bylo dosaženo díky akreditaci ACBSP.“

Ředitel MBA programu doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D. pak seznámil studenty s průběhem celého studia.

„Součástí programu je také náročný outdoorový trénink, který účastníkům pomůže lépe zvládat stresové situace a rozvíjet vůdcovské kompetence.“

Mezi dalšími aktivitami zmínil také případové studie, příklady z praxe, interaktivní úkoly, cafeterie, diskuze, projekty a simulace.

První absolventi kurzu budou zakončovat své studium za 18 – 24 měsíců. Mají předpoklad uplatnit se především v pozicích ve středním a vyšším managementu firem v sektoru automobilového průmyslu včetně dodavatelů a distributorů.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP