Prezidentka společnosti Rockwell Automation pro oblast EMEA Susan Gonzalesová uvažuje, jak podpořit zaměstnance během přechodu do digitálního světa.

Někdy si všimnu rozporu mezi příběhy o úloze technologií na pracovišti a tím, co skutečně vidím v reálném světě. Často se například říká, že integrace digitálních technologií sníží potřebu lidské pracovní síly. Podle WEF se ale předpovídá, že do roku 2025 bude po celém světě vytvořeno přibližně 12 milionů nových pracovních míst a přesně to samé je vidět i u našich zákazníků.

Ve výrobě se technologie používají k naplnění obchodních cílů, jako je dosažení vyšší efektivity, flexibility a integrace inovací; ale také k podpoře možností pracovníků. Lidé ale samozřejmě zůstávají středobodem firmy a existuje zvýšená poptávka po lidských dovednostech, jako jsou kritické myšlení, či schopnost řešit problémy. To je důvodem, proč jsem velkým zastáncem programu naší společnosti „expanding human possibility“.

Námět k zamyšlení v oblasti podpory inovací a přijímání řešení

Když jsem byla na našem posledním veletrhu Automation Fair, produktivita personálu v digitálním prostředí byla jedním z hlavních témat. Ať už jde o kvalifikované pracovníky odcházející do důchodu, kteří si s sebou odnesou i dlouholeté znalosti, nebo obsluhu z řad zaměstnanců firmy, která potřebuje lepší přístup k informacím, pokud se má správně rozhodovat. Existují také řešení pro podporu efektivity a poskytnutí přístupu k datům a analýze pro získání lepšího přehledu.

Zatímco technologie jsou již k dispozici, připravit lidi na přijetí digitálních postupů práce představuje nejen technologickou, ale ve stejné míře i kulturní transformaci. Pro lídry pověřené řízením iniciativ v oblasti digitalizace existuje několik kritických komponent, které pomáhají pracovníkům zvýšit svoji produktivitu v novém prostředí.

Plánování a návrh výrobního prostředí

Hodnota technologie není pouze ve funkcích, ale také v použitelnosti a dojmu na uživatele. Usnadňují ale implementovaná řešení uživatelům život a zvyšují tak spokojenost při práci?

Implementace technologií bývají jen málokdy dokonalé hned na první pokus a je tedy důležité umožnit poskytování zpětné vazby, která zaměstnancům umožní s upřímností popsat to, které komponenty jsou užitečné, a které je brzdí. Během návštěvy jedné z našich výrobních továren jsem viděla, jak zaměstnanci hodnotí svoji spokojenost s různými stroji za použití „veselých“ nebo „smutných“ obličejů, které pomáhají určit oblasti s potenciálem pro zlepšení spokojenosti. Skvělý nápad!

Podpora transformace schopností

Schopnost orientovat se v digitální době vyžaduje řadu dovedností, které mohou být pro řadu lidí zcela nové. Jak tedy využít digitální schopnosti, které si lidé rozvíjí mimo pracoviště?

Technologie je čím dál víc nedílnou součástí našeho osobního života a lidé tak mohou trávit svůj volný čas aktivitami, které zahrnují psaní kódu, design, analýzu dat nebo dokonce hraní ve virtuální realitě. Dokážete ale využít jejich koníčky a zájmy a zvážit možnost jejich sjednocení za účelem podpoření jejich profesní kompetence? Jak často můžeme skutečně tyto příležitosti vidět v recenzích a diskuzích o plánování budoucí kariéry?

Podpora kreativity

Existují určité lidské vlastnosti, které stroje nikdy nenahradí. Podporujeme z pozice lídrů tyto vlastnosti a pomáháme našim zaměstnancům, aby je vnímali jako své komparativní výhody?  Jak vlastně podporujeme kulturu, ve které procesy pracují pro nás, a ne naopak. Klademe důraz na neustálé zlepšování, které je hybatelem zvyšování efektivity procesů a rychlosti našeho rozhodování?

Na komunikaci záleží

U inovací, stejně jako v řadě dalších oblastí, je důležité vědět, proč něco děláme. Obchodní dopady změn můžeme totiž vysledovat pouze v případě, že jsou lidé motivováni a cítí, že mají možnost přispět k úspěchu organizace. Sledováním novinek a možností digitálních technologií a pečlivým promýšlením vnímání těchto schopností pohledem jednotlivců tak mohou lídři budovat kritická spojení, která zajistí, že technologie organizaci přinesou pozitivní přínos.

Pokud vás toto téma zajímá a chcete zjistit více o užitečných technologiích a produktech, podívejte se na tento odkaz o produktivitě personálu v digitálním světě.

 

Zdroj: PRAM Consulting

DPP