[quote]Slovensko v souvislosti s potíráním daňových úniků na dani z přidané hodnoty (DPH) patrně nezavede původně zvažované monitorování přepravy zboží do zahraničí. Vyplývá to z analýzy slovenského ministerstva financí, podle kterého by například náklady na systém tvořily značnou část předpokládaného finančního přínosu.[/quote]

Fingované obchodní transakce či takzvané karuselové podvody, při kterých síť firem vykazuje opakovaný prodej zboží s cílem protiprávně uplatnit v některé členské zemi odpočet na DPH, patří podle slovenské Finanční správy mezi nejčastější formy daňových podvodů. Slovenská vláda proto dříve zařadila projekt sledování pohybu zboží do souboru možných opatření na boj proti únikům na daních. Podobný systém funguje v Maďarsku, Polsku a Portugalsku.

Analýza slovenského ministerstva financí ovšem ukázala, že jen provozní náklady na projekt by pohltily značnou část očekávaných výnosů ve výši 90 milionů eur (2,3 miliardy korun) ročně a navíc by došlo ke zvýšení administrativní zátěže podnikatelů. Firmy nebo dopravci by museli nahlašovat přepravu zboží do jiného státu EU nebo jeho převoz na Slovensko.

Kontrola pohybu zboží by probíhala prostřednictvím mýtného systému, který v současnosti slouží na Slovensku k výběru poplatků za jízdu nákladních aut a autobusů po dálnicích, rychlostních silnicích a části silnic první třídy. Mýtný systém by ale bylo potřebné rozšířit o další kontrolní brány či o senzory dynamických vah, které by zaznamenaly hmotnost vozidel za jízdy.

Investiční náklady ministerstvo vyčíslilo na téměř 93 milionů eur (2,4 miliardy korun). Upozornilo rovněž na další rizika projektu včetně možného porušení unijní legislativy při plošném vážení aut na hranicích s dalšími státy EU.

Slovensko v minulosti patřilo v EU k zemím s nejhorším výběrem DPH, která má největší podíl na daňových příjmech slovenského státního rozpočtu. Po sérii opatření proti daňovým únikům loni země dosáhla nejvyšší úspěšnosti výběru DPH. Podle odhadu slovenské finanční správy země loni mohla při karuselových podvodech přijít na daňových příjmech o zhruba 525 milionů eur (13,5 miliardy korun).

Zdroj: ČTK