Výkon koncových balicích systémů hraje klíčovou roli při zajišťování efektivní výroby, schopné rychle se přizpůsobit změnám trhu a zlepšovat kvalitu a udržitelnost finálního balení nápojů, potravin, detergentů a chemických produktů. Zajímavou flexibilní technologií je paletizátor APS 4140 L ERGON.

 

Automatické paletizační systémy SMI z řady APS ERGON představují ideální řešení pro řízení nepřerušovaného, optimalizovaného a flexibilního výrobního toku. Systémy jsou schopné rychlého přechodu z jednoho formátu na druhý podle nákupních zvyklostí spotřebitelů. Jedním z nejmodernějších příkladů této flexibilní technologie je paletizátor APS 4140 L ERGON, který vyniká dokonalou synchronizací mezi nakládáním palet, tvorbou paletizační vrstvy a vkládáním mezivrstvy.

Lepší a výkonnější synchronizace

Nový paletizátor navržený společností SMI je vysoce výkonný systém vybavený možností vytváření dvou nezávislých sloupců před vlastní paletizací.  Díky tomu dochází k synchronizovanému vertikálnímu pohybu, což lze využít pro paletizaci krabic, multipack nápojů, či jakýchkoli dalších obalů či tray. Technologie pracuje s výrobní rychlostí až 140 produktů za minutu, jinými slovy  dojde k vytvoření 400 vrstev za hodinu (hodnoty lze měnit podle produktu). První sloup je vybaven motorizovaným pásem, zatímco druhý s košem.

Systém APS se navíc skládá z předem zapojených modulů, které lze individuálně konfigurovat. Benefitem je i snadná a rychlá instalace a spuštění, či všestrannost přizpůsobení jakémukoli konci linky.

Jak systém funguje

Inovativní systém rotace multipacků a/nebo kontinuální manipulace provádí „předtvarování“ vrstvy. Obaly přicházející na jednopruhový dopravník jsou otáčeny, posouvány a uspořádány na více drahách podle paletizačního vzoru. První sloupec přijímá kompletní vrstvu z vstupního modulu a pohybem na svislé ose přivádí produkt do výšky koše druhého sloupce. Odtud se přes motorový pás vkládá vrstva do koše, který ji ukládá na paletu. Na konci této operace se koš, pohybující se na svislé ose, přesune do čekací polohy další vrstvy.

Zdroj: SYBA

DPP