Invoitix

Čeští lodníci pracující v Nizozemsku, kteří musí podle mezistátní smlouvy zdaňovat své příjmy v tuzemsku, by je od příštího roku mohli zdaňovat jako hrubou mzdu navýšenou o tamní pojistné, a nikoli o tuzemské pojistné odvedené zaměstnavatelem. Sněmovní rozpočtový výbor dnes takto doporučil upravit návrh poslance Jaroslava Foldyny, který navrhl, aby se příjmy zdaňovaly jen jako hrubá mzda, nikoli jako superhrubá mzda.

Výbor podpořil pozměňovací návrh, se kterým přišel poslanec ANO Stanislav Fridrich. Hrubá mzda by se tak pro účel stanovení základu daně z příjmů navyšovala asi o 18,5 procenta, zatímco superhrubá mzda, tedy hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné, představuje navýšení o 34 procent.

Čeští lodníci pracující v Nizozemsku musejí v tuzemsku doplácet dlužné daně z příjmů několik let zpětně, což řadě z nich působí finanční potíže. Podle dohody s Nizozemskem musí odvádět daně v ČR. V minulosti ale odváděli daně v Nizozemsku a česká finanční správa je po nich nyní vymáhá. Situace už se několikrát řešila v rozpočtovém výboru i v minulém volebním období.

Vláda s Foldynovým návrhem vyslovila nesouhlas. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ho již dříve označila za nesystémový, protože ruší superhrubou mzdu pro okrajovou část příjmů pocházejících ze zahraničí, ale všem ostatním zaměstnancům ji ponechává.

Současný daňový zákon stanoví, že u příjmů poplatníků ze zaměstnání v zahraničí jsou základem daně tyto příjmy, ale navýšené o částku odpovídající pojistnému na zdravotní a sociální pojištění placenému zaměstnavatelem. Od tohoto zákona pak můžou poplatníci v různé míře stanovené zákonem odečíst daň zaplacenou v zahraničí.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP