Evropský parlament a Rada dosáhly 6.5.včera v noci politické dohody o aktualizaci telekomunikačních pravidel EU. Nový evropský zákoník o elektronických komunikacích navrhovaný Komisí podpoří investice do velmi vysokokapacitních sítí v celé EU, a to i ve vzdálených a venkovských oblastech.

Andrus Ansip, místopředseda zodpovědný za digitální jednotný trh, uvedl: „Tato dohoda je nezbytná pro uspokojování rostoucích potřeb evropských uživatelů a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy. Umístíme základy pro rozmístění 5G v celé Evropě.“ Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabriel uvedla: „Nové telekomunikační pravidla jsou základním stavebním kamenem evropské digitální budoucnosti. Po několika měsících náročných jednání jsme se dohodli na odvážných a vyvážených pravidlech umožňujících rychlejší přístup k rádiovému spektru, lepší služby a větší ochranu spotřebitelů, jakož i větší investice do velmi vysokorychlostních sítí. “

Sjednaná pravidla jsou zásadní pro dosažení cílů evropské konektivity a pro zajištění toho, aby všichni v EU měli co nejlepší připojení k internetu, aby se mohli plně podílet na digitálním hospodářství.
Nový kód elektronických komunikací:

❍ Zvýšit rozmístění sítí 5G zajištěním dostupnosti 5G rádiového spektra do konce roku 2020 v EU a poskytovat provozovatelům předvídatelnost po dobu nejméně 20 let z hlediska licencování spektra; a to i na základě lepší koordinace plánovaných přiřazení rádiového spektra.

❍ Ulehčit zavádění nových pevných sítí s velmi vysokou kapacitou tím, že pravidla pro spolufinancování budou více předvídatelná a podpoří sdílení rizika při zavádění velmi vysokokapacitních sítí; podporovat udržitelnou hospodářskou soutěž ve prospěch spotřebitelů s regulačním důrazem na skutečné překážky, jako jsou kabely, kabely a kabely uvnitř budov; a zvláštní regulační režim pro velkoobchodní operátory. Nové předpisy navíc zajistí užší spolupráci mezi Komisí a Úřadem evropských regulačních orgánů pro elektronické komunikace (BEREC) při dohledu nad opatřeními týkajícími se nových ustanovení o klíčovém přístupu spolufinancování a symetrické regulace.

❍ Přínos a ochrana spotřebitelů, bez ohledu na to, zda koncoví uživatelé komunikují prostřednictvím tradičních (volání, sms) nebo webových služeb (Skype, WhatsApp atd.) Tím, že zajistí, aby měli všichni občané přístup k cenově dostupným komunikačním službám, přístup k službám, jako je elektronická veřejná správa, online bankovnictví nebo videohovory; zajištění, že mezinárodní hovory v rámci EU nebudou stát více než 19 centů za minutu a současně zajistí, aby nová pravidla nenarušovala hospodářskou soutěž, inovace a investice; komunikaci pro koncové uživatele s postižením, podpora lepší transparentnosti sazeb a porovnání smluvních nabídek, zajištění lepší bezpečnosti proti hackerům, malware atd., lepší ochrana spotřebitelů předplatného balíčků služeb, usnadnění změny poskytovatele služeb a zachování stejného telefonní číslo včetně pravidel pro náhrady, jestliže proces selhává nebo trvá příliš dlouho, zvyšuje se ochrana ci v mimořádných situacích, včetně získávání přesnějšího umístění volajícího v nouzových situacích, rozšíření nouzové komunikace na textové zprávy a videohovory a vytvoření systému pro předávání varování veřejnosti na mobilních telefonech.

Souvislosti
V práci, doma nebo na cestách očekávají Evropané rychlé a spolehlivé připojení k internetu. Podpora investic do velmi vysokokapacitních sítí je stále důležitější pro vzdělávání, zdravotnictví, výrobu nebo dopravu. Aby Evropa čelila těmto výzvám a připravila digitální budoucnost Evropy, navrhla Komise v září 2016 vytvoření evropského kodexu o elektronických komunikacích a návrh nařízení o sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Kodex modernizuje současné právní předpisy EU v oblasti telekomunikací, které byly naposledy aktualizované v roce 2009, podnítit hospodářskou soutěž v zájmu investic a posílit vnitřní trh a práva spotřebitelů.
V březnu roku 2018 se Parlament a Rada dohodly na cestě vpřed pro řízení rádiového spektra, aby mohly zavést 5G v EU. Jakmile budou plně přijaty Evropským parlamentem a Radou, členské státy budou mít dva roky k provedení kodexu elektronických komunikací do vnitrostátního práva.