Málo využívané železniční tratě bude možné na žádost jejich vlastníků konzervovat. Rozhodla o tom Sněmovna, když stvrdila vládní novelu drážního zákona a odmítla návrh Senátu, který chtěl naopak tuto možnost z novely vypustit. Do novely se možnost konzervace tratí dostala na základě pozměňovacího návrhu poslanců v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Novela má především za cíl v souladu s unijními předpisy zlepšit práva cestujících. Senátorka Hana Žákova (STAN) , která návrh Senátu před poslanci obhajovala, upozorňovala například na hrozbu nedostatečné informovanosti starostů dotčených obcí.

Tito starostové podle senátorky Žákové budou muset například sledovat webové stránky provozovatelů tratí, aby se o chystaném přerušení provozu dozvěděli předtím, než je osloví ministerstvo dopravy. Proto doporučila institut konzervace ze zákona vyjmout. „Pokud je natolik důležitý, pojďme ho znovu projednat, doplnit a vzít k tomu všechny aktéry, kteří jsou k tomu potřeba,“ řekla. Varovala také, že nepoužívané tratě budou chátrat a úspora peněz tak není jistá.

Ministr Kupka nový institut naopak hájil jako důležitý a hospodárný. „Bez takového institutu bychom v případě málo používaných nebo zcela nepoužívaných tratí jenom přihlíželi tomu, jak postupně chátrají,“ konstatoval.

Stínový ministr dopravy hnutí ANO Martin Kolovratník řekl, že klub ANO podpoří návrh Senátu. Jako jeden z argumentů uvedl problém se zaústěním vleček v soukromém vlastnictví do tratí, jichž se konzervace bude týkat. Riziko, že se trať nepodaří obnovit, pokládá za vysoké. Dodal však, že pokud návrh Senátu Sněmovna neschválí, pak klub ANO podpoří novelu jako celek v původně schválené podobě. Pro návrh Senátu hlasovalo 77 poslanců, ale 79 jich bylo proti. Pro sněmovní podobu novely pak hlasovalo 180 poslanců, pouze tři se zdrželi, proti nehlasoval nikdo.

Konzervace má ušetřit vlastníkům peníze. Možnost využít navrhovaného omezení provozuschopnosti dráhy bude mít vlastník tratě. Podmínkou bude, že na trati dva roky po sobě klesl roční provoz pod 300 jízd osobní přepravy nebo 12 nákladních jízd. Změna by podle dřívějšího vyjádření ministra Kupky neznamenala úplné zrušení trati a ušetřila by peníze pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které celkově představují osm miliard korun ročně. Konzervace by umožnila snazší obnovení dráhy v budoucnu v případě, kdy by zájem na jejím provozování vzrostl.

K žádosti o konzervaci trati, kterou bude posuzovat drážní úřad, se mají podle úpravy závazně vyjadřovat kraje a obce. Závazné stanovisko bude dávat také ministerstvo obrany. Obdobnou úpravu Sněmovna v roce 2021 odmítla. Obavy z konzervace tratí měly a mají hlavně samosprávy, které se bály toho, že umožní rušit tratě bez náhrady.

Novela má na návrh vlády v souladu s nařízením EU především posílit práva cestujících na železnici. Budou si moci zakoupit bez příplatku jízdenku ve vlaku, pokud si ji nemohli zakoupit v železniční stanici. Změna zákona může například usnadnit přepravu handicapovaných cestujících nebo jízdních kol.

Přestupkem například bude, pokud v železniční dopravě nezajistí dopravce v soupravě stanovený počet míst pro jízdní kola. Přestupkem bude také to, pokud dopravce nezveřejní na internetu podmínky pro přepravu kol a aktuální informace o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu. Novela přichází i s tím, že nově má být například přestupkem, pokud provozovatel dráhy nebo dopravce nepodnikne opatření k prevenci mimořádných událostí. Za takový přestupek může hrozit až desetimilionová pokuta.

Zdroj: ČTK