[quote]Cestující budou moci na železnici využívat jednotnou jízdenku, i když pojedou vlaky různých dopravců. Umožní jim to systém jednotných jízdenek na dráze, který opět schválila Sněmovna. Poslanci přehlasovali Senát, který chtěl v předloze zachovat přísnější podmínky pro kácení stromů podél tratí. Senátoři také nechtěli, aby byly v informačním systému jednotných jízdenek vedeny údaje o kupujících. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) s pozměňovacími návrhy Senátu nesouhlasil.[/quote]

Sněmovna při předchozím schvalování zahrnula do zákona pozměňující návrh, který má usnadnit kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, hlavně Správa železniční dopravní cesty, bude mít právo odstraňovat a prořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin.

Návrh již dříve zkritizoval Český svaz ochránců přírody. Také senátoři se obávali, že by kolem železnic mohly být zcela vykácené pásy. Chtěli proto vyškrtnout pasáž, podle které stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy jsou stromy, které pádu mohou zasáhnout do dráhy.

Kremlík však uvedl, že s navrženou právní úpravou souhlasilo i ministerstvo životního prostředí. Zdůraznil také zájem na ochraně lidských životů a bezpečnosti železniční dopravy. „Nebudou žádné holé pláně,“ odmítl obavy odpůrců kácení.

Podle ekologického Hnutí Duha ale zákon způsobí vykácení tisíců zdravých stromů. „Dnešní ortel Sněmovny je vskutku děsivý, do naší legislativy vnáší princip kolektivní viny,“ sdělil ČTK Jiří Beneš z Hnutí Duha. Podle něj ale lze odlesnění v okolí drah využít k přechodu na vhodný způsob hospodaření. „Nízký les, který by se obnovoval z pařezů lip, habrů a dalších listnatých stromů, vytvoří pestré přírodní podmínky kolem tratí, přinese palivo a rychlejší zisk malým vlastníkům a obcím,“ dodal. Dřevo z těchto takzvaných výmladkových lesů se kácí již po 30 či 40 letech a tak tyto porosty nemohou podle Beneše nikoho ani teoreticky svým pádem ohrozit.

Sněmovna současně odmítla i další návrh Senátu, který se týkal shromažďování osobních údajů kupujících v informačním systému jízdních dokladů. Chtěli z něj vypustit možnost, aby systém obsahoval informace o kupujících, například jejich adresy, jména nebo kontaktní údaje. Podle Kremlíka by ale senátní změna mohla zhoršit komfort cestujících. Uvedl také, že zadávání osobních údajů je dobrovolné a existuje k němu alternativa. Pokud si zákazník bude chtít pořídit anonymní jízdenku bez poskytnutých údajů, bude si ji moci koupit na přepážce nebo v automatu.

Systém jednotných jízdenek na dráze má změnit nynější stav, kdy si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců jízdenek více. S plným spuštěním systému ministerstvo počítá od prosince příštího roku.

Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Novela, která zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016, upravuje také například povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů z jeho strany vůči dopravcům.

Zákon také umožní spojování vlaků různých dopravců tam, kde to bude technicky možné. Má se to týkat hlavně provozu na hlavních tratích. Správa železniční dopravní cesty se má přejmenovat na Správu železnic.

 

Zdroj : ČTK