[quote] Stanovisko ministerstva životního prostředí k vlivům vybraných významných dopravních staveb na životní prostředí bude muset být platné i v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních. Půjde hlavně o stavební povolení. Počítá s tím poslanecká novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kterou dnes ve zrychleném režimu schválila Sněmovna. Dostane ji k projednání Senát. Podle předkladatelů i vlády je současná právní úprava nejasná. Vláda změnu zákona již dříve podpořila.[/quote]

Podle nynějšího zákona je stanovisko platné pět let. Schválená změna znamená, že bude muset být platné v době, kdy další úřady vydávají svá rozhodnutí v navazujících správních řízeních.

Nejasnosti v nynějším zákoně představují podle navrhovatelů závažný problém při dostavbě dvou z deseti prioritních dopravních staveb, která ještě nemají vydána všechna potřebná povolení. Jde o D1 v úseku Říkovice – Přerov a D49 Hulín – Fryšták. Podle poslanců není možné stihnout vydání stavebního povolení na celou stavbu v době, dokud je ještě závazné stanovisko platné. Bylo by pak nutné vypracovat nové stanovisko podle EIA pro celou stavbu.

Poslanecký návrh se týká posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, u prioritních dopravních záměrů. Jde o prioritní dopravní záměry zavedené novelou zákona o EIA z roku 2016. Vláda je stanovila nařízením, musí se kromě jiného nacházet na transevropské dopravní síti a musely získat územní rozhodnutí do 31. března 2015. MŽP k nim podle zákona vydává závazná stanoviska. Jsou podkladem pro vydání například územního rozhodnutí v navazujících řízeních. Podle zákona musí obsahovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo nápravě nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Zástupce překladatelů a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka varoval, že pokud by stanoviska pozbyla platnosti při dalších povolovacích řízeních, musel by stát začít s procesem EIA znovu, a znovu tak vynakládat miliony korun.

Předlohu zkritizovala zpravodajka a předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti). „Novela je připravena účelově a to kvůli dvěma stavbám,“ řekla. Vytkla jí, že s ní poslanci přicházejí krátce před volbami a chtějí po Sněmovně, aby změnu zákona schválila zrychleně. Hlavním nedostatkem návrhu je podle ní absence vyjádření Evropské komise.

Desítka prioritních staveb se do zákona o EIA dostala v roce 2016 vládní novelou, která umožnila tyto stavby postavit bez nutností opakovat posouzení vlivů na životní prostředí. Místo dalšího posudku jim stačí jen stanovisko MŽP. Problémy s posudky EIA měla v Česku asi stovka dopravních staveb za zhruba 130 miliard korun. Šlo o staré posudky vzniklé podle zákona z roku 1992, tedy před vstupem Česka do EU, které unie neuznává.

 

Zdroj : ČTK