I když můžete znát počáteční náklady na nákup UPS, ceníková cena vám neřekne konečnou cenu, kterou zaplatíte. Víte, jaké budou náklady na provoz a údržbu po celou dobu její životnosti nebo jaké faktory musíte vzít v úvahu, včetně nákladů na výměnu baterií a roční spotřeby energie? Při zvažování nákupu UPS a porovnávání produktů nebo dodavatelů se musíte zabývat celkovými náklady na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership).

I jediné procento zlepšení účinnosti vám může za celou dobu životnosti ušetřit více, než je pořizovací cena UPS,“ Říká Antonín Špaček, Produktový specialista. Při výměně staršího UPS o výkonu 300 kW za nový UPS s účinnosti o 2 procentní body vyšší lze dosáhnout úspory 300 až 400 tis. Kč ročně jen za elektrickou energii a nový UPS se tak zaplatí během prvních 3 let provozu.

„UPS by měla být v první řadě hodnocena podle svých přínosů, nikoli podle nákladů. To, co UPS, je nepřerušený provoz zařízení bez výpadku napájení. I přesto by měl každý vlastník provést náležitou kontrolu, aby porovnal pořizovací náklady a zhodnotil, jakou hodnotu může z investice do UPS získat,“ upozorňuje Antonín Špaček.

Společnost Eaton navrhuje své UPS s ohledem na nízké celkové náklady na vlastnictví a vybavuje je jedinečnými technologiemi, které zvyšují jejich účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. „Moderní UPS umožňují úspory ve formě vyššího výkonu, snadného nasazení, ale také nižšími provozními náklady, tedy náklady na energie, chlazení, preventivní údržbu a servis, modernizaci, správu a další,“ vyjmenovává Antonín Špaček.

Pro snadné porovnání celkových nákladů na vlastnictví UPS využijte kalkulačku na našich webových stránkách. Zde můžete porovnat jednotlivá řešení a vybrat to vhodné právě pro vaši aplikaci.

zdroj : EATON