V logistice se vše podřizuje efektivitě – na té vše stojí a padá. S rozvojem firmy a zvyšováním počtu skladových položek i manipulačních operací postupně roste potřeba zefektivnit uložení produktů a na místě je i nutnost zvýšit kapacitu skladů. A proto je skladová logistika důležitou součástí všech řízených procesů. Dostatečné vybavení skladu nezaručuje jeho efektivní fungování. Stejně tak je důležité správně nastavit a uplatňovat základní pravidla pro skladování zboží. V následujícím textu jsme sestavili všechny hlavní zásady, které pomohou vytvořit ze skladu prostor, který bude skutečně efektivně vyhovovat všem potřebám podnikání.

 Efektivita jako základ každého skladu

Jedná se o komplexní proces příjmu, skladování a přípravy zboží k přepravě nebo odeslání. Pouze efektivní fungování tohoto procesu umožňuje získat uspokojivý efekt a zisk z provedeného obchodu.

Chcete-li správně uspořádat svůj sklad, musíte nejprve najít způsob skladování, který vám pomůže optimalizovat tok zboží, aby se nakonec zlepšil výkon. Skladování je definováno jako proces, který se skládá ze tří hlavních funkcí, a to z přijímání produktů od dodavatele, skladování produktů a vyskladnění produktů.

Optimalizací skladování zboží je možné ušetřit čas potřebný pro vyskladňování i s ním spojené finanční náklady a zlepšit tak výkonnost společnosti,“ říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA. 

 Skladování se skládá ze 4 fází, tedy příjmu zboží, jeho skladování, vychystání a samotného výdeje. Každé zboží má potom jiné požadavky na zacházení během každé z fází a volba vhodné metody podle typu zboží může zefektivnit všechny 4 fáze.

Vhodná metoda zajistí efektivní skladování zboží

Efektivní skladování má dokonce klíčový význam z důvodu nutnosti udržet si konkurenceschopnost na trhu a z důvodu nutnosti snižovat náklady na provoz skladu,” říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA.

 Metoda ABC je základním princem pro rozmístění různých druhů zboží v regálech a v celém skladu. Bere v úvahu rychlost obratu daného zboží – čím vyšší je míra obrátkovosti (čím častěji se produkt prodává), tím snazší a rychlejší by měl být přístup k tomuto zboží ve skladu.

Produkty je pak možné rozdělit do 3 kategorií podle toho, jak často se daný produkt prodává. Kategorii A tvoří oblíbené produkty, které musí být nejpřístupnější pro rychlé vychystání – ideálně do středu regálu. Produkty kategorie B jsou vyskladňovány méně často, ty je vhodné umístit na spodní příčky. Do kategorie C spadají  nejméně oblíbené produkty, proto je vhodné umisťovat je na hůře přístupná, tedy na nejvyšší příčky regálů.

Podle metody ABC je možné organizovat i celý sklad – produkty typu A se nachází v blízkosti místa vychystání, za nimi se nachází produkty typu B a na konci skladu (nejvíce vzdálené od místa vychystání) jsou pak produkty typu C.

 

Efektivní řízení toku materiálů podle typu zboží

Nejznámějšími principy řízení toku materiálů jsou metody FIFO a LIFO. Metoda FIFO (First In First Out) jednoduše říká, že zboží, které je první naskladněno by mělo být první vyskladněno. Tento přístup je využíván například ve skladech s potravinami a zbožím, co se časem kazí. Opakem je metoda LIFO (Last In Last Out), zde jsou produkty, které byly naskladněny jako poslední také jako první vyskladněny. Nevýhoda této metody spočívá především v tom, že staré zboží stále stárne. Proto se využívá u zboží, u kterého to není problém. Bývá využívána pro sklady s materiály jako je například písek apod.

Princip 5S

Pro zlepšení chodu skladu je využíván i princip 5S, jehož cílem je správně organizovat pracovní prostředí.

  • třídění – je zbavování se nepotřebných věcí ze skladu
  • systematika – je vhodnéoznačování zboží
  • úklid – je pravidelná organizace skladu
  • standardizace – je definování norem pro umístění zboží
  • sebekázeň – vytváří u zaměstnanců zvyk používat výše zmíněná pravidla

Efektivitu skladu můžete také zvýšit využitím nových technologií

E-shopy se většinou zavazují ke krátké lhůtě dodání zboží, proto se v oblasti logistiky stále více prosazují procesy automatizace ať už systému evidence zboží, nebo balících procesů, které umožní zboží rychle připravit k odeslání.

Firmám se vyplácí investice do obalových strojů, které umožňují výrobu obalů na míru. Snižují tak spotřebu obalového materiálu, kompaktní stroje na výrobu výplně pak usnadňují a urychlují proces balení bez plýtvání použitým materiálem,”říká Fabiánová.

Proces skladování usnadňují také tepelné a termotransferové tiskárny na snadnou a rychlou výrobu štítků, etiket a čárových kódů s různě dlouhou životností.

Zdroj : RAJA

DPP