[quote]Dopady současné krize by byly minimálně /ovšem nejen/ na development zcela odlišné, kdyby v České republice byl funkční model digitální státní správy. Zastavení mnoha procesů v podávání projektů, jejich projednávání, schvalování a v dalších návazných procesech bylo důsledkem nikoli důsledkem pandemie, ale důsledkem dlouhodobé nemoci, kterou trpí česká státní správa, vyznačující se absolutní absencí on-line přístupu a digitálního managementu.[/quote]

„Fakt, že i v roce 2020 musíte stovky až tisíce stránek projektové dokumentace tisknout /zcela zbytečně/, a to v několika kopiích pro různé úřady /opět zcela zbytečně/, že institucím státní správy musíte mnohdy sloužit jako posel, protože vzájemná komunikace je díky absenci digitalizace minimální, může být na jedné straně úsměvný. Na straně druhé frustrující a obtěžující. V době mimo mimořádná opatření, kterých jsme byli svědky /a stále jsme/ v posledních týdnech ale může toto selhání státu směrem ke skutečně moderní správě vlastní agendy být kritické,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky. To se ostatně ukázalo i nyní – kdy se od března téměř zastavil proces schvalování projektů či kolaudací.

Pokud by bylo možné projekt vyslat na Stavební i další úřady elektronicky, systém by se nezasekl tak, jako dnes. Pokud by spolu jednotlivé úřady mohly a uměly komunikovat elektronicky, nevršila by se jim v takových situacích práce na dobu „poté“. Pokud by bylo možné projekty projednávat s dotčenými orgány a skupinami za využití moderních technologií, celý proces by se zrychlil. O to více, pokud by bylo využíváno jednotné rozhraní pro přístup k informacím a práci s nimi /tedy vše na jednom místě/. A nejen to. Pokud by všechna tato opatření byla již dávno přijata a implementována, stát by výrazně ušetřil na nákladech a zvýšila by se nejen efektivnost činnosti, ale také její transparentnost, a jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, také by se zvyšovala kvalifikovanost učiněných rozhodnutí.

 

Zdroj : AD

DPP