[quote]Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh podal Krajský soud v Ostravě. Novela zákona v roce 2016 zavedla u některých prioritních dopravních záměrů z transevropské sítě odlišný proces posouzení vlivů na životní prostředí.[/quote]

Novela reagovala na problémy se starými posudky vzniklými podle zákona z roku 1992, tedy před vstupem ČR do EU, které unie neuznává. U prioritních záměrů vymezených nařízením vlády není nutné opakovat všechny procesní fáze od oznámení záměru přes zjišťovací řízení, vyjádření veřejnosti a samospráv k veřejnému projednání. Stačí, když ministerstvo životního prostředí vydá nové závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí.

V roce 2016 vláda na seznam prioritních dopravních staveb konkrétně zařadila například obchvaty Českých Budějovic, Frýdku-Místku a některých obcí na trase D6, stejně jako vybrané úseky D35, D49 a D1.

Krajský soud se ztotožnil s argumentací ekologů a předal ústavním soudcům návrh na zrušení sporného paragrafu. Podle krajského soudu zákon postrádá obecnost, protože se vztahuje pouze na předem určené dopravní záměry. Dále návrh poukazuje na vyloučení dotčené veřejnosti z projednávání vlivu záměrů na životní prostředí.

 

Zdroj : ČTK