[quote]Spojenectví kombinuje dlouholeté zkušenosti Toyota Material Handling Europe v oblasti elektrických vozíků a li-ionových baterií a znalosti Eneo Solutions na poli solární energie s cílem umožnit bezuhlíkové fungování společnosti. Výsledkem spolupráce bude ambiciózní plán zavést strategický solární program ve všech vlastních provozovnách a střediscích Toyoty a vyvinout řešení pro solární napájení všech jejích elektrických vozíků.[/quote]

Prvním krokem bude instalace střešních solárních panelů ve výrobních provozech a na centrálách společnosti TMH v pěti zemích. Zahájení instalací je naplánováno na konec roku 2019 a prvním střediskem, které přejde na solární energii, bude ústředí TMHE v Mjölby ve Švédsku.

Směrem k bezuhlíkové společnost
Elektrifikace v logistice akceleruje, a přitom vyžaduje stále vyšší podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě. Elektrické vozíky s li-ionovými bateriemi napájenými solární energií z vlastních střešních solárních panelů znamenají nejen velmi pozitivní ekologické chování, ale také značné finanční přínosy. Vizí tohoto solárního programu je rovněž vyvinout taková solární řešení, s jejichž pomocí se budou moci směrem k bezuhlíkové společnosti vydat i partneři a zákazníci Toyoty. Řešení se postupně rozšíří od střešních solárních panelů k li-ionovým bateriím jako stacionárním úložištím solární energie.

“Chceme, aby se náš solární program postupně šířil z našich výrobních závodů směrem k našim dodavatelům a zákazníkům, kteří používají vozíky značky Toyota. Tím, že do rozvodné sítě přidáme více obnovitelné energie, pomůžeme snížit spotřebu fosilních paliv v Evropě. To bude mít skutečný vliv na naši budoucnost a my se zaměříme na to, abychom dokázali na tuto cestu směrem k bezuhlíkové společnosti přizvat co nejvíce našich partnerů a zákazníků,” říká Matthias Fischer, President a CEO společnosti Toyota Material Handling Europe.

Program je důležitým krokem k dosažení energetických cílů Toyoty: 100% využívání obnovitelných zdrojů v roce 2020 a bezuhlíkové emise z výroby a dalších aktivit do roku 2050.

Stacionární skladování solární energie
V rámci programu bude rozvíjena další úroveň využití moduárních li-ionových baterií Toyota jako nákladově efektivního úložiště solární energie. Díky tomu budou moci být vlastní vozíky Toyoty napájeny, i když slunce zrovna nebude svítit. 

Toto partnerství je jedním svého druhu. Toyota se zavázala dosáhnout u svých výrobků nulových emisí a výběr správných řešení v oblasti baterií a solárních technologií je základním kamenem. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí této cesty,“ říká Harald Överholm, CEO společnosti Eneo Solutions.

“Partnerství se společností Eneo Solutions se jeví jako perfektní krok. Její světová proslulost a odbornost je zárukou efektivních a dlouhodobých řešení. Bude vzrušující vidět, co společně na cestě za snížením vlivu našich výrobků na životní prostředí dosáhneme,” uzavírá Matthias Fischer.

O společnosti Eneo Solutions
Společnost Eneo Solutions byla založena v roce 2013 a nabízí svým zákazníkům jednoduchý přístup k zelené energii. Eneo Solutions je konzultantem, který zajišťuje komplexní servis v problematice solární energie, a providerem v oblasti uzavírání smluv na nákup elektrické energie (PPA – Power Purchase Agreement – provider) pro nejambicióznější lídry v oblasti ekologické udržitelnosti ve světovém měřítku. Eneo Solution, první PPA https://eneosolutions.se/en-start/

 

Zdroj : TMH