AsstrA-Associated Traffic AG se připojila k iniciativě Smart Freight Centre, která požaduje vyšší normy CO2 pro nákladní vozidla v Evropské unii.

Spolu s dalšími předními organizacemi, jako jsou: Transport & Environment, Climate Group, CALSTART, European Clean Trucking Alliance, Nestlé, Deutsch Post a DHL, podepsala AsstrA dopis určený Evropskému parlamentu týkající se předpisů o emisích CO2 pro těžká nákladní vozidla. Dopis klade důraz na klíčové oblasti zájmu:

Za prvé vyzývá k ambicióznějšímu stanovení cíle snížení emisí CO2 do roku 2030 na 65 % na rozdíl od současných -45 %. Podle odhadů by tato významná úprava na trh přinesla dalších 150 000 bezemisních nákladních vozidel. Dále dopis rovněž vyzývá k tomu, aby byl regulační rozsah klimatických cílů uplatňován na všechny typy nákladních vozidel. A v neposlední řadě signatáři zdůrazňují nezbytnost stálosti závazku k dosažení 100 % nulových emisí v dlouhodobém horizontu.

Tento smělý cíl odráží jejich odhodlání trvale zlepšovat kvalitu ovzduší. Dopis byl zaslán zákonodárcům EU. V současné době ministři životního prostředí EU a Evropský parlament připravují a projednávají normy, jejichž konečná znění by měla být stanovena začátkem roku 2024. „AsstrA je plně odhodlána dosáhnout nulových hodnot čistých emisí skleníkových plynů ve všech oblastech našeho podnikání. Přechod k cenově dostupnému a bezemisnímu pohybu zboží v Evropa je naší společnou odpovědností,“ říká Dmitri Krõlov, manažer udržitelného rozvoje ve společnosti AsstrA.

Zdroj  :Asstra

DPP