Od roku 2011 do konce roku 2021 zemřelo na českých silnicích při 5830 dopravních nehodách 6349 lidí. Každoročně přibudou stovky dalších. Středoškoláci a vysokoškoláci i letos mají možnost zasáhnout do bezpečnosti silničního provozu a snížit čísla této smutné statistiky. Startuje pátý ročník projektu Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice.

Primárně se jedná o soutěž projektů, ve které mladé lidi přicházejí s nápady, jak zlepšit bezpečnost na silnicích, a to napříč všemi obory. Témata, jako například technologie pro bezpečnější dopravu, infrastruktura, autoškolství nebo témata zdravotní, nabízí šanci studentům všech oborů a odvětví. Zapojit se mohou nejen studenti dopravních fakult, ale také zdravotních škol, pedagogiky nebo ekonomicky či technicky zaměřených škol. Každý si vybere oblast, která je mu blízká. Na webu https://www.mojevizenula.cz/ je zveřejněn kompletní přehled témat i návod, jak se do soutěže zapojit. Projekt je otevřený dobrým a realizovatelným nápadům. Důležité je, aby svůj projekt zaregistrovali do 31. 3. 2023 a hotový odevzdali do 30. 4. 2023.

„Stejně jako předchozí ročníky, i ten letošní nabízí mladým lidem jedinečnou příležitost aktivně se podílet na zlepšení dopravního prostředí,“ říká Roman Budský za Platformu Vize 0 a pokračuje: „Pro odborníky je důležité vědět, jak mladá generace vnímá problémy na silnicích. Je to inspirativní. Zároveň je to vzájemné obohacení při řešení problémů, se kterými se každý z nás – ať už jako chodec, cyklista nebo řidič – setkává.“ Když si studenti promyslí, jak přispět ke zkvalitnění dopravy, sestaví tým, zaregistrují projekt a mohou se pustit do jeho zpracování. Podstatné je, aby přišli s inovativním řešením, které dokáže zvýšit úroveň bezpečnosti silničního provozu. Do finále se mohou dostat jen projekty, které jsou zkonzultovány s odborníkem, nebo projekty, které jsou navržené ve spolupráci s městskými samosprávami.

Motivací pro soutěžící může být finanční odměna, ale nejen to. Nově mají účastníci soutěže, kteří se probojují do finále, možnost přihlásit svůj projekt společně s Platformou Vize 0 do Fondu zábrany škod a získat tak finance na jeho realizaci. Platforma Vize 0 v tomto případě poskytne studentovi nebo skupině studentů zejména odborné vedení při realizaci projektu.

„Mladí lidé problematiku silničního provozu vnímají a chápou. Všímají si agresivity na silnicích i nedodržování pravidel. Určitě nejsou lhostejní a mají spoustu užitečných postřehů i nápadů, které ale nedokáží kvůli neznalosti kontextu dotáhnout do důsledku,“ říká Milan Medek z Nadace pojišťovny Kooperativa.

V uplynulých letech patřila mezi nejlépe hodnocené práce například ta s názvem „Příběhy v autech“. Kampaň se odehrávala zejména na sociálních sítích a věnovala se chování řidičů. „Šestičlenný tým z Vysoké školy ekonomické v Praze kladl důraz především na etiku za volantem. Studenti se věnovali mimo jiné chování, které může ostatní účastníky silničního provozu stresovat. Maminka vezoucí děti do školy nepotřebuje stresovat řidičem, který na křižovatce za ní troubí jako pominutý. Je třeba jí nechat trochu víc času a klidu na rozjezd. Stresovaní řidiči mohou v provozu zazmatkovat a způsobit nehodu,“ dodává k jednomu z vítězných projektů Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

V uplynulých ročnících se soutěžící často věnovali tématům, která byla spíše osvětová a marketingová. Vloni už se více zaměřili na technická témata a oblasti jako třeba využití technologií ve vozidlech, zlepšování silniční infrastruktury, telemetrie nebo kvalita a zlepšování autoškolství. „V tom bychom chtěli pokračovat i letos. V České republice jsou střední i vysoké školy nejen technického směru, které mají talentované a bystré studenty, kteří by svými nápady mohli pomoci zlepšení bezpečnosti silničního provozu,“ dodává závěrem Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Pátý ročník soutěže Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice vyhlašuje Platforma Vize 0. Soutěž spolufinancuje Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů a realizuje ho Tým silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.).

DPP