DPP
Ve čtvrtek 11.4.2024 se ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera v prostorách Univerzitní Auly uskutečnil 10. ročník odborného setkání Železnice Pardubice. 

Novinkou letošního jubilejního ročníku byl dopolední STUDENTSKÝ VELETRH pracovních příležitostí, který byl doprovázen přednáškami na téma osobního rozvoje. Vrcholem dopoledního programu bylo vystoupení technologického experta Petra Máry, který se zaměřil na téma AI – jak poslední vynález lidstva ovlivní železnici.

Více než šest stovek návštěvníků z řad studentů a nadšenců dopravy si mohlo prohlédnout venkovní a vnitřní ukázky pracovní techniky, virtuální realitu v přímém přenosu, prezentaci moderních IT technologií, 3D projektování, BIM, digitalizaci a využití AI ve stavebnictví, výukové a výzkumné technologie, simulátory výuky jízdy a řízení provozu, unikátní VRT mobil SŽ a také výstavní expozice partnerů.

Na stánku Dopravní fakulty Jana Pernera si mohli zájemci vyzkoušet počítačový simulátor rozjezdu lokomotivy za ztížených podmínek a také se dozvědět vše o nabízených studijních programech a studiu na naší fakultě. Ve venkovní expozici představila Katedra dopravního stavitelství diagnostické a měřící technologie používané na železničních tratích.

Odpolední odborný program byl věnován tématům jako je dlouhodobé a stabilní financování železnice, velké investiční akce na železnici ve východních Čechách a železniční technologie budoucnosti. Úvodního slova odborné části se ujal děkan naší fakulty Libor Švadlenka, který zmínil důležitost železnice v budoucím rozvoji dopravní infrastruktury. „Již samotný odkaz na jméno Jana Pernera v názvu naší fakulty jednoznačně dokládá  významnost železnice jako takové. Ta prochází v současné době významnou modernizací a technologických upgradem, pro což je třeba mladé odborně vzdělané absolventy, takové, které produkuje naše fakulta.“  Děkan Libor Švadlenka ve svém vystoupení dále prezentoval možnosti studia na Dopravní fakultě Jana Pernera a také výsledky vědeckovýzkumné a projektové činnosti s důrazem na oblast železniční dopravy. Zdůraznil však, že se na fakultě věnuje pozornost i ostatním druhům dopravy a vždy je společná snaha o maximální spolupráci s podniky z praxe, díky čemuž mají naši absolventi vynikající uplatnitelnost na trhu práce, a to přímo ve vystudovaném oboru

Zdroj: DFJP