Source: Freeimages.com
Invoitix

[quote]Projektanti, kteří pracují na územní studii pro aktualizaci zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, doporučili k vyhodnocení 15 možných variant vedení silnic a dálnic v Brně a okolí. Na základě studie a následného projednávání kraj vybere výslednou variantu, díky níž bude možné projektovat a poté postavit silnice a dálnice. Území odlehčí od přetížené dopravy a mají umožnit jeho rozvoj. Aktualizace by mohla být hotova do podzimu 2020, řekl dnes na tiskové konferenci náměstek hejtmana Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu).[/quote]

Varianty kombinují možné vedení dálnice D43, jihozápadní tangenty, rozšíření a napojení dálnice D1 od Černovické terasy po Holubice a také nově navržený velký jižní obchvat kolem Brna. Studie má doporučit tři až čtyři varianty, které budou předmětem projednávané aktualizace zásad. V současném krajském územním plánu jsou komunikace řešeny zatím jen v územních rezervách, schválen byl před volbami v roce 2016 a čelí žalobě usilující o jeho zrušení.

Dosud zpracované výsledky mohou starostové dotčených obcí do konce února připomínkovat, studie má být uzavřena na přelomu srpna a září. Poté chce kraj přistoupit k projednávání aktualizace a jejímu vydání do podzimu 2020. Výsledkem má být jedna varianta, která nahradí současné územní rezervy.

„V diskusi se starosty a zástupci obcí dnes zazněl požadavek, abychom nejprve došli ke konsenzu a pak projektovali, ale myslím, že za dané situace ke konsenzu dojít nelze. Vždy se budou nějaké obce patrně cítit dotčené,“ uvedl Maleček.

Studie zahrnuje varianty vedení D43 přes Bystrc či Boskovickou brázdou. U jihozápadní tangenty prověřuje, zda je vůbec potřeba – v 15 sledovaných variantách se vyskytuje jen v menšině z nich. U dálnice D1 mezi Černovickou terasou a Holubicemi se počítá s rozšířením na šest pruhů a existují čtyři varianty napojení okolních obcí a silnic nižších tříd.

„Na požadavek Brna jsme také zařadili zkoumání varianty jihozápadního obchvatu Brna od dálnice D1 zhruba od Rosic, který by vedl dál severně od Ivančic, kolem Moravských Bránic a Ledců k D52 a dále k exitu D2 u Blučiny,“ uvedl Maleček.

Projektanti kvůli tomu zařadili i jihovýchodní obchvat, jehož část už se dříve prověřovala. Silnice by vedla od Blučiny kolem Újezdu u Brna ke Křenovicím, Slavkovu a k D1 u Holubic.

„Je nutné zdůraznit, že některé komunikace prověřujeme jako dálnice i jako silnice,“ řekl projektant Jakub Kynčl.

Nyní budou projektanti modelovat dopravní zatížení a dopady na životní prostředí.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP