[quote]Výběr informací o přívozech v Praze (magistrát uvažuje o dočasném nahrazení zřícené Trojské lávky přívozem):[/quote]

– Přívozy dnes v Praze fungují spíše jako doplněk veřejné dopravy v místech, kde chybí přímé spojení břehů a cesta ostatními prostředky MHD (autobusy, tramvajemi či metrem) by byla příliš dlouhá. Většina ze sedmi provozovaných linek je ovšem jen sezónní, obvykle jezdí od začátku dubna do konce října, pouze dva z přívozů fungují celý rok. Jsou to linky označené P1 a P2, které na severu města přes Vltavu spojují Sedlec a Zámky a ulice V Podbabě a V Podhoří.

– Uvažovaný přívoz, který by nahradil zřícenou Trojskou lávku, by podobně jako ona spojoval Císařskou louku a Troju a umožnil snadný přístup k zoologické zahradě od Stromovky. V těchto místech přitom převozník v minulosti už fungoval, prám dopravoval cestující přes řeku už koncem 19. století a podle dostupných informací fungoval až do druhé poloviny 60. let. Poté jej nahradilo provizorní ocelové přemostění a v roce 1984 betonová Trojská lávka.

– Přívozy byly v Praze a zejména jejích okrajových částech poměrně běžným způsobem překonávání řeky. Během let jich podle historika pražského dopravního podniku Pavla Fojtíka fungovalo na pět desítek, ještě po druhé světové válce jich bylo v provozu (přes Vltavu i Berounku) více než 20, od konce 50. let ale přišla vlna rušení. Po listopadu 1989 tak fungoval už jen jediný přívoz, a to mezi mezi Sedlecem a Zámky, který poslední cestující přes Vltavu převezl v roce 1992.

– Na stejném místě jako poslední fungující přívoz se tento způsob dopravy dočkal v roce 2005 obnovení, o rok později se přidala druhá dodnes fungující linka P2. Později přibyly další přívozy v centru města nebo Modřanech, jejich podoba i sezónnost se během let měnily. Jako předposlední se do systému pražské MHD zapojil před dvěma roky přívoz, který v sezóně spojuje Holešovickou tržnici s Karlínem (se zastávkou na Štvanici). Letos poprvé pak jako součást systému pražské dopravy fungoval i přívoz přes Berounku z Kazína do Černošic.

– Kromě přívozů byla v nedávné minulosti součástí pražské MHD i lodní linka, ovšem pouze dočasně. V listopadu 2008 nahradila na měsíc loď tramvaje v době, kdy byl kvůli opravám uzavřen Vyšehradský tunel. Parníky tehdy vozily cestují mezi Podolím a Výtoní. Stejný způsob náhradní dopravy kolem vyšehradské skály přitom fungoval již při uzavření Vyšehradského tunelu v letech 1975 a 1982.

Zdroj: ČTK

DPP