[quote]Valná hromada Svazu dopravy ČR se bude mimo jiné zabývat silničním balíčkem a postoji české vlády k institucím EU, rolí státu při zajišťování železniční dopravy nebo úlohou Českých drah při otevírání trhu dálkové železniční dopravy po roce 2019. Vyplývá to z programu jednání.[/quote]

Členové svazu chtějí také zaujmout stanovisko k bezplatné přepravě osob ve veřejné dopravě od určeného věku a projednat strategii podpory vodní dopravy včetně výstavby jezů. Budou se také zabývat postojem ministerstva dopravy k plánované výstavbě paralelní dráhy pražského letiště Václava Havla.

Svaz dopravy vznikl po roce 1989, kdy nová politická a ekonomická situace v zemi vyvolala potřebu založit organizaci dopravních zaměstnavatelů a podnikatelů, která by hájila zájmy svých členů v období transformace. Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 106 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 90.000 zaměstnanců.

Zdroj: ČTK

DPP