Zdroj: Pixabay.com

[quote] V rámci svěřeneckého fondu EU pro Afriku byly přijaty 6. prosince tři nové programy v hodnotě 29,6 milionů EUR v rámci práce EU na řešení migračních problémů ve Středomoří. Bylo rovněž schváleno několik priorit pro rok 2018.[/quote]

Nové programy zesílí pokračující práci EU na posílení ochrany migrantů, podporu udržitelného opětovného začlenění a poskytování asistovaných dobrovolných návratů. Programy také přispějí k boji proti zločineckým sítím v celém regionu.

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogherini uvedla:

,,Minulý týden jsme založili společnou pracovní skupinu EU / AU / OSN, která urychlí naši práci na ochraně migrantů a uprchlíků a boj proti zločineckým sítím. S těmito novými programy posílíme naše závazky zachránit životy, zaručit dodržování lidských práv a mezinárodních standardů, poskytnout alternativy těm, kteří se chtějí vrátit do svých domovů a podporovat hostitelské komunity. Už jsme pomohli více než 14 000 lidem, kteří v Libyi uvízli, aby se vrátili, a podpoří se dalších 15 000 návratů v únoru 2018. A budeme podporovat naše partnery, abychom bojovali proti obchodníkům a pašerákům a pomáhali jim při dosahování míru a bezpečnosti v regionu“.

Komisař pro evropskou politiku sousedství a pro jednání o rozšíření Johannes Hahn řekl:

„Současné výzvy v oblasti Středozemního moře zůstávají pro Evropskou unii nejvyšší prioritou. Důvěrný fond EU pro Afriku i nadále přijímá opatření k řešení základních příčin nelegální migrace a k ochraně práv osob, které riskují, že upadnou do rukou pašeráků a pašeráků. Díky našim novým programům pomůžeme demontovat zločinecké sítě v severní Africe, podporovat migranty, kteří se chtějí vrátit do svých domovských zemí a usnadnit přistěhovalcům přístup k právnímu poradenství. Budeme také podporovat socioekonomickou integraci v Maroku a budeme podporovat sociálně-ekonomický rozvoj libyjských obcí.

Regionální program Nástroj ochrany migrantů a reintegrace v severní Africe, 10 milionů EUR
Tento program bude realizován Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a dále přispěje k pokračujícímu úsilí v rámci systému dobrovolného návratu. Posílí ochranu migrantů, podpoří systémy udržitelného opětovného začlenění v severní Africe a zajistí dobrovolný návrat migrantům, kteří se chtějí vrátit domů ze severní Afriky. Tento nástroj je koncipován jako regionální pružný mechanismus schopný přizpůsobit se specifickým potřebám zemí. Jedná se o další opatření směřující k posílení podpory pro uvízlé migranty a také k posílení vnitrostátních systémů návratu a reintegrace v celém regionu severní Afriky.

Regionální program Demontáž zločineckých sítí působících v severní Africe a zapojených do pašování migrantů a obchodování s lidmi, 15 milionů EUR. Tento projekt se zaměří na regionální rozměr boje proti pašerákům a obchodníkům s lidmi. Zaměřuje se na veřejný sektor zemí v regionu (zejména ministerstva vnitra, spravedlnosti, financí a zdraví). V rámci tohoto programu, který provádí Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), budou poskytovány subjekty, které se zabývají vymáháním práva a trestním soudnictvím, budování kapacit i lehké vybavení, jako jsou například nástroje v oblasti informačních technologií a forenzních nástrojů. Konečným příjemcem bude široká veřejnost, oběti obchodování s lidmi, pašované migranty a rodiny těchto dvou kategorií.

Maroko: právní zmocnění pro migranty, 4,58 milionů EUR     

Tento program, který provádí belgická technická spolupráce, posílí ochranu a odolnost migrantů a uprchlíků, vysídlených osob a hostitelských komunit v Maroku. Zvýšení povědomí o jejich právech a přístupu k právnímu poradenství přispěje také k podpoře sociálně-ekonomické integrace přistěhovalců ak usnadnění integrace migrantů do marocké společnosti. Jedná se o novou velmi specifickou akci doplňující podporu EU k provádění Marocké národní strategie pro migraci (SNIA). Program bude podporovat účastníky, kteří pomáhají přistěhovalcům a uprchlíkům přístup k jejich právům, jako jsou právníci, studenti, sdružení občanské společnosti a soudní personál. Rozvíjí a vytvoří právní kliniky v Rabatu, Casablance, Tangeru a Oujda.Cíle

Cíle 2018

Komise rovněž nastínila priority okruhu EUTF / Severní Afriky na rok 2018. Situace v Libyi zůstane hlavní prioritou, a to na jedné straně zvýšeným úsilím o ochranu migrantů a uprchlíků, a to i prostřednictvím podpory dodatečných dobrovolných návratů a podpory evakuace nejzranitelnějších osob (v souladu s nedávným rozhodnutím summitu EU-Africké unie); a na druhé straně podporu hostitelských komunit. Konkrétněji bude zajištěno financování evakuačního mechanismu UNHCR prostřednictvím EUTF a dokončují se jednání s IOM o dalších opatřeních v rámci programu pomoci dobrovolnému návratu. Komise také spolupracuje s Itálií na nové iniciativě, která má být předložena operačnímu výboru na začátku roku 2018 a je zaměřena na podporu sociálně-ekonomického rozvoje libyjských obcí na základě potřeb místních orgánů a úzké koordinace s PC / vládou národní dohody (GNA).