Domů Tagy HDP

Štítek: HDP

Vládní výdaje na sociální ochranu představovaly téměř jednu pětinu HDP

  Osm členských států: Finsko, Francie, Dánsko, Rakousko, Itálie, Řecko, Švédsko a Belgie věnovalo sociálnímu zabezpečení nejméně 20% HDP, zatímco Irsko, Litva, Rumunsko, Lotyšsko, Malta, Česká republika a Bulharsko do 13% HDP. Výdaje na sociální ochranu lze dále rozdělit do několika podrobných skupin. Skupina „"stáří", která zahrnuje důchody, tvoří největší část výdajů na sociální ochranu ve všech členských státech. Výdaje  na„stáří"...

Dvě statistiky k postavení České republiky v EU

HDP na obyvatele ve 276 regionech EU. Regionální HDP na obyvatele se v roce 2016 pohyboval od 29 % do 611 % průměru EU Podle údajů Eurostatu z 28. února se v roce 2016 regionální HDP na obyvatele, vyjádřený standardy kupní síly, pohyboval od 29 % průměru EU v bulharském regionu Severozapaden až po 611 % průměru ve Spojeném království...

HDP a podíl daní na něm v EU

Podle odhadu Eurostatu sezónně očištěný HDP vzrostl v eurozóně (EA19) a EU28 ve třetím čtvrtletí roku 2017 o 0,6 % oproti předchozímu čtvrtletí. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostl HDP v obou oblastech o 0,7 %. Ve srovnání se stejným Q předchozího roku vzrostl sezónně očištěný HDP v eurozóně a EU28 o 2,6 % ve třetím čtvrtletí roku 2017 o...

Rychlý odhad za 3. čtvrtletí 2017: HDP vzrostl v obou zónách o 0,6 %, proti 3.Q 2016 o 2,5 %.

Podle rychlého odhadu Eurostatu zveřejněného 14. listopadu sezónně upravený HDP rostl ve 3. Q 2017 v obou zónách proti 2. Q o 0,6 %. Ve 2. Q 2017 HDP vzrostl v obou zónách o 0,7 %. Ve 3. Q se HDP USA zvýšil o 0,7 %, v 2.Q 2017 o 0,8 %. Proti témuž Q předchozího roku vzrostl o 2,3...

Statistika: HDP

Odhad HDP a hlavních agregátů na druhé čtvrtletí roku 2017. HDP vzrostl o 0,6 % v eurozóně a o 0,7 % v EU28, ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2016 o + 2,3 % a + 2,4 % Podle odhadu Eurostat ze 7. září sezónně očištěný HDP vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 v eurozóně (EA19) o 0,6 %...

JARNÍ PROGNÓZA 2017 – ČESKÁ REPUBLIKA

Ve víru předvolební propagandy pokládáme za účelné upozornit na závěry jarní prognózy přijaté v rámci Evropského semestru, opíraly se převážně o podklady, která Česká republika k tomu poskytla, protože jim některé sliby neodpovídají a nebylo by dobré později je svádět na tlak Bruselu. ČESKÁ REPUBLIKA: Silný trh práce a stálý růst HDP Stabilní růst pokračuje. Předpokládá se, že ekonomika České republiky v roce...

Jarní hospodářská prognóza 2017: Evropské hospodářství plynule poroste

Podle zprávy Evropské komise z 11.5. 2017 evropskou ekonomiku charakterizuje již pátým rokem v řadě oživení, které se nyní projevuje už ve všech členských státech EU. Pro letošní a příští rok lze přitom očekávat, že tento vývoj bude do značné míry plynule pokračovat.

První oznámení o schodku a dluhu za rok 2016 a významné zlepšení Česka

Eurostat uveřejnil 24.4. 2017, že se v roce 2016 schodek veřejných financí a zadlužení eurozóny a EU28 snížilo v relativním vyjádření oproti roku 2015. V eurozóně se poměr vládního deficitu k HDP snížil z 2,1 % v roce 2015 na 1,5 % v roce 2016 a v EU28 z 2,4 % na 1,7 %. V eurozóně se poměr vládního dluhu k HDP snížil z 90,3 % na konci roku 2015 na 89,2 % na konci roku 2016 a v EU28 z 84,9 % na 83,5 %.

Mezinárodní obchod se zbožím v roce 2016: Třetina obchodu EU se Spojenými státy a Čínou

Podle zprávy Eurostatu z 29.3. 2017 byl v roce 2016 obchod se Spojenými státy (610 miliard €, 17,7 % celkového obchodu EU se zbožím) a Čínou (515 miliard €, 14,9 %), i nadále dvěma hlavními obchodními partnery u zboží Evropské unie, výrazně před Švýcarskem (264 mld. eur, 7,6 %), Ruskem (191 mld. eur, 5,5 %), Tureckem (145 mld. eur, 4,2 %) a Japonskem (125 mld. eur, 3,6 %).

Česká ekonomika do prosince 2016

Podle bleskového odhadu Eurostatu zveřejněného 14.2. 2017 sezónně očištěný HDP vzrostl během čtvrtého čtvrtletí roku 2016 ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % v eurozóně a 0,5 % v EU28. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 HDP vzrostl rovněž o 0,4 % a 0,5 %.

Logistický kalendář